Nerts in het wild

Ook Nederlandse nertsen slachtoffer van corona

Nieuws

Deze week werd bekend dat twee nertsen zeer waarschijnlijk mensen hebben besmet met COVID-19. Het gaat om nertsen in een nertsenhouderij, die nog in ons land bestaan voor bont. De besmetting betekent niet alleen een groot risico voor de gezondheid van mensen, maar ook een verdere aantasting van het welzijn van de nertsen. Een deel van de besmette dieren hebben ademhalingsproblemen en maag- en darmklachten. Sterftecijfers zijn hoog. Om risico’s voor de volksgezondheid uit te sluiten én verder dierenleed te voorkomen is er maar één oplossing: versnelde afbouw van de nertsenfokkerij.

Per 1 januari 2024 is het fokken, houden en doden van nertsen (en andere dieren) voor bont in Nederland verboden. De Eerste Kamer bekrachtigde in 2012 het wetsvoorstel daarvoor, dat eerder, in 2009, door de Tweede Kamer was aangenomen. Aan dit verbod op de bontfokkerij ging jarenlang campagnevoeren en lobbyen vooraf door Bont voor Dieren, met steun van World Animal Protection (toen nog WSPA) en de Dierenbescherming.

Risico voor onze gezondheid

De coronacrisis leert ons nu dat de nertsenfokkerij ook een risico vormt voor onze volksgezondheid. Het virus kan zich als een razend vuurtje binnen de fokkerijen verspreiden. Vervolgens vormen de fokkerijen reservoirs van het virus, waardoor de kans blijft bestaan dat het weer terug van dier naar mens overspringt. Bovendien zorgt het coronavirus bij een deel van de nertsen voor extra dierenleed. Meer dan genoeg reden om de nertsenfokkerij versneld af te bouwen.

Volgens Sanne Kuijpers, onze Programmamanager Wilde dieren, is het één van de vele voorbeelden dat aantoont dat we wilde dieren niet in kooien moeten opsluiten, maar in het wild moeten laten: ‘Wereldwijd worden dieren verhandeld alsof het producten zijn. Voor vermaak, consumptie, om als huisdier te worden gehouden of te worden verwerkt als medicijn of luxeproduct. Dat is slecht voor de dieren, maar ook voor de mensen. Want de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’ Op dit moment voeren we dan ook actie: we roepen de wereldleiders op om een verbod in te stellen op de wereldwijde commerciële handel in wilde dieren (teken de petitie hier).

Nog miljoenen nertsen in Nederland

Het fokken en doden van nertsen voor een overbodig modeproduct als bont is ethisch niet te rechtvaardigen. Toch gebeurt het nog steeds op grote schaal. Het aantal nertsen in Nederlandse fokkerijen is de afgelopen jaren weliswaar al gedaald, maar het gaat nog steeds om miljoenen dieren per jaar. Vorig jaar 4,7 miljoen (790.000 moederdieren, plus gemiddeld vijf jongen per moeder) op 121 bedrijven. In 2015 waren er 6,1 miljoen nertsen op 150 nertsenfokkerijen.

Met het welzijn van nertsen is het slecht gesteld. De dieren zitten heel hun korte leven opgesloten in kleine, draadgazen kooien, zonder mogelijkheid hun natuurlijk gedrag te vertonen. De dieren lijden hier enorm onder: ze bijten hun staart, hebben een 'prikkelarme' huisvesting en ervaren stress. Moederdieren worden in de winterperiode maar beperkt gevoerd zodat ze op tijd 'klaar' zijn om mee te fokken. Soms krijgen ze zo weinig eten dat, vooral de jongere dieren, van de honger doodgaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. Ook concludeerden de wetenschappers dat de nerts het enige productiedier is dat als volwassen dier van nature solitair (alleen) leeft en ook niet gedomesticeerd (aangepast aan de mens) is. Nertsen zijn wilde dieren. Zoals de onderzoekers schreven: ‘De nerts is een moeizaam te domesticeren soort. Er zijn lijnen speciaal geselecteerd op tamheid en minder angst en agressie naar de mens, maar dergelijke selectie bleek niet erg effectief.’ Nertsen worden tot slot vergast; iets dat door verschillende wetenschappers wordt beschouwd als inhumaan.

Wilde dieren en corona

Wereldwijd worden wilde dieren verhandeld alsof het producten zijn, met alle risico's van dien. Nu de wereld worstelt met het coronavirus COVID-19, kunnen we niet langer de gevaren van onze omgang met wilde dieren negeren. 70% van alle ziekten die van dier op mens overspringen zijn afkomstig van wilde dieren. Elke dag worden duizenden wilde dieren gestroopt of gefokt en verkocht om opgegeten te worden, te worden verwerkt tot medicijn, verkocht als huisdier of voor een leven in de entertainmentindustrie. Van nertsen voor bont, slangen om als huisdier te houden tot beren die voor hun gal gevangen worden gehouden en dolfijnen in dolfinaria: dit moet stoppen. 

Onze nieuwe campagne richt zijn pijlen op deze commerciële handel. Wereldwijde problemen vragen om een wereldwijde aanpak, daarom richt we ons met onze petitie aan de wereldleiders van de G20. In november komt de G20 (Groep van Twintig Ministers van Financiën en Voorzitters van Centrale Banken) bijeen en zal gesproken worden over een gecoördineerde aanpak van de COVID-19-pandemie. Wij vinden dat hierin een plan moet worden opgenomen om een einde te maken aan de wereldwijde dierenhandel, voor eens en voor altijd. Een verbod op deze handel is de enige manier waarop we toekomstige pandemieën zoveel mogelijk voorkomen.

Teken de petitie

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

Kangaroe moeder met jong

Vijf wilde dieren die eindigen als product

Meer over