bear

Nieuwe technologie moet einde maken aan berenhouderijen in Vietnam

Nieuws

Recentelijk hebben we een lokaal veterinair team in Hanoi, Vietnam, opgeleid om nieuwe microchips te plaatsen. Deze grote chipactie gaat ons helpen te voorkomen dat nieuwe beren vanuit het wild worden gestroopt. Een nieuwe technologie maakt het op grote afstand uitlezen van de chips mogelijk.

De ontwikkeling van deze nieuwe microchip is onderdeel van onze campagne Red beren in entertainment- en berengalindustrie. Eerder dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met het Forest Protection Department (FDP), en sindsdien zetten we ons gezamenlijk in voor deze chipactie. Deze actie eind dit jaar en begin volgend jaar zorgt ervoor dat alle in gevangenschap gehouden beren in Hanoi worden gechipt.

Nieuwe technologie

In samenwerking met de Vietnamese overheid hebben we in 2005 en 2006 eerder getracht de beren in gevangenschap te chippen. Helaas bleek dat de gebruikte microchips lastig uit te lezen zijn bij beren die niet onder verdoving zijn.

Door nieuwe technologie is het nu gelukkig wel mogelijk om de nieuwe microchips bij beren die bij kennis zijn, op een grotere afstand uit te lezen. Dit maakt het eenvoudiger en efficiënter om de beren en de plekken waar zij in gevangenschap worden gehouden, te controleren. Deze controles maken het traceren van illegaal gehouden beren mogelijk en moeten voorkomen dat nog meer wilde beren worden gestroopt.

Chipactie

Het plaatselijke veterinaire team in Hanoi weet inmiddels precies hoe ze de nieuwe microchips moeten plaatsen. Eerst worden de beren verdoofd. Voordat de nieuwe chip wordt geplaatst controleren we of de beren wel legaal zijn. Dit wordt gedaan door eerst de oude chip te controleren. De beren die geen microchip hebben én geen geldig certificaat als eigendomsbewijs, zijn illegaal. Deze beren worden in beslag genomen en gaan naar een speciaal opvangcentrum van Hanoi FPD.

Aanvankelijk werden negen beren op twee berenhouderijen gechipt. Alle beren die werden gecontroleerd bleken legaal te zijn en waren gechipt.

De toekomst

We hebben echter goede hoop dat we bij aankomende chipacties illegaal gevangen gehouden beren opsporen die dan worden overgebracht naar een opvang. Dit moet een einde maken aan de berenhouderijen in Vietnam en daarmee aan de berengalindustrie.

 

Foto: Een beer in een berenopvang in Pakistan ter illustratie

Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over