Marknad med djurdelar

Oproep aan WHO: beperk wereldwijde handel in wilde dieren

Nieuws

Het is vandaag Wereldgezondheidsdag (World Health Day). Op deze dag ligt extra nadruk nu de wereld verwikkeld is in een ongekende strijd tegen een voortwoekerend virus: Covid-19. Samen met zo'n 240 andere organisaties roepen we juist daarom vandaag de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op om de handel in wilde dieren aan banden te leggen.

Wereldwijd tekenden zo'n 240 organisaties de open brief aan de WHO, waaronder World Animal Protection, Humane Society International, Born Free en Wild Aid. Vanuit Nederland tekenden ook Stichting SPOTS en Stichting AAP de brief.

Samen doen een dringende oproep aan de WHO vanwege de uitbraak van Covid-19. Het coronavirus is op de mens overgesprongen van een wild dier dat naar alle waarschijnlijkheid werd verhandeld op een markt in Wuhan. We vragen in de open brief de WHO om publiekelijk te erkennen dat er een bewezen verband bestaat tussen de handel in wilde dieren en de uitbraak van het coronavirus Covid-19 en roepen op tot een wereldwijd verbod op markten waar wilde dieren worden verhandeld. Ook willen we dat er speciale aandacht uitgaat naar het gebruik van wilde dieren voor medicijnen; ironisch genoeg adviseerde China onlangs nog om berengalinjecties te gebruiken tegen het coronavirus. 

'Bescherm volksgezondheid en voorkom dierenleed'

'Te midden van de Covid-19-crisis, die vermoedelijk ontstond op een markt voor levende wilde dieren, roepen we de WHO op om overheden over de hele wereld dringend te adviseren om een verbod in te stellen op markten voor levende wilde dieren en het gebruik van wilde dieren voor medicijnen permanent te verbieden’, meldt onze algemeen directeur Dirk-Jan Verdonk. ‘Zo beperken we reële gezondheidsrisico’s en voorkomen we onnodig dierenleed. De brief dringt er bij de WHO op aan om deel te nemen aan de oproep aan landen en overheden: maak een einde aan de uitbuiting van wilde dieren en laat wilde dieren gewoon in het wild, waar ze horen. Het beëindigt het wrede lijden dat veel wilde dieren – van beren tot schubdieren en van civetkatten tot leeuwen – en helpt het risico op toekomstige pandemieën te verkleinen.’

Link tussen handel wilde dieren en Covid-19

We kunnen het verband tussen de handel in wilde dieren en het uitbreken van ziektes zoals Covid-19 niet langer negeren. Wilde dieren worden opeen gepropt in kleine kooien gehouden onder de meest erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden. Ze kunnen geen natuurlijk gedrag vertonen, zijn gestrest en worden ziek of raken gewond.

Het is bewezen dat dieren in zulke situaties meer ziektekiemen verspreiden en dat deze ook kunnen overspringen op mensen. Maar liefst 60 procent van de opkomende infectieziektes is afkomstig van dieren (een zoönose) en 70 procent hiervan komt af van wilde dieren. De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat de gezondheid van mensen en dieren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.   

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Kangoeroeleer viking

Teken tegen kangoeroe- producten

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

Meer over