galbeer

Succes in campagne tegen berengalindustrie

Nieuws

Nadat we jarenlang campagne voerden en lobbyden in samenwerking met lokale partners, heeft Zuid-Korea actie ondernomen tegen de berengalindustrie. Recentelijk rondde het land een -door de overheid gefinancierd- sterilisatieprogramma af.

Door het programma zijn alle beren gesteriliseerd die in het land in gevangenschap leven en worden gebruikt voor het aftappen van berengal. Dit betekent dat dit de laatste generatie van beren in de berengalindustrie is en markeert zo ook het einde van deze industrie in Zuid-Korea. Het sterilisatieprogramma volgde na 14 jaar campagnevoeren met onze lokale partner Green Korea United (GKU) en in samenwerking met de overheid van Zuid-Korea en bereneigenaren.

Belangrijke winst voor wilde dieren

Vele Zuid-Koreanen hebben onze campagne gesteund om de beren te beschermen. We zagen dan ook een belangrijke verandering in de houding van mensen ten aanzien van het welzijn van de beren. Gilbert Sape, hoofd campagne voor beren, zegt over deze mijlpaal:

“Dit is een belangrijke overwinning voor wilde dieren. Het is een duidelijke boodschap naar andere landen dat het onacceptabel is voor overheden om industrieën te blijven te steunen die winst maken over de rug van lijdende dieren. Zuid-Korea geeft een duidelijk voorbeeld voor andere landen in Azië, specifiek China. Er is geen excuus om deze industrie te blijven steunen, zeker met de beschikbare humane alternatieven.”

Ernstig lijden

In Azië lijden meer dan 20.000 beren in gevangenschap voor hun galblaas en gal. Dit wordt afgetapt via wrede en pijnlijke methoden en verkocht als traditioneel medicijn. China is bij uitstek de grootste producent en consument van berengal. De beren lijden in smerige, benauwde omstandigheden, vaak in kooien niet groter dan een telefooncel. Maar de berengalindustrie is totaal overbodig – goedkope synthetische en plantaardige alternatieven voor berengal zijn al lang in overvloed beschikbaar.

1018427

Een Aziatische zwarte beer op een galboerderij in Zuid-Korea

Een voorbeeld voor anderen

Onze nieuwe whitepaper, gemaakt in samenwerking met GKU, is een duidelijke leidraad voor andere overheden en heeft als doel de berengalindustrie ten einde te brengen. In Zuid-Korea markeert de voltooiing van het sterilisatieprogramma het einde van de industrie.

MP Jeong-Mi Lee van politieke partij Justice Party zegt:

“De afronding van het sterilisatieprogramma voor galberen is een cruciale mijlpaal om het dierenwelzijn in Zuid-Korea verder te stimuleren. Het zal een katalysator zijn om andere dierenwelzijnsproblemen effectief op te lossen.”

Jeseon Bae, directeur van GKU voegt hieraan toe:

“We moeten ervoor zorgen dat de uitkomsten van het sterilisatieprogramma worden gemonitord en gehandhaafd en dat geen nieuwe beren de industrie betreden.”

Vastbesloten

We zijn vastbesloten om het onnodig lijden van beren tot een einde te brengen en werken al meer dan 20 jaar aan het beschermen van beren. Hiermee maken we een einde aan een aantal ernstigste gevallen van de exploitatie van dieren wereldwijd.

We zullen blijven lobbyen voor verandering totdat beren niet langer worden gedwongen om in gevangenschap te lijden voor hun gal, maar in het wild verblijven, waar ze thuishoren.

>> Lees meer over wat we doen tegen de berengalindustrie.

Meer over