Bat in wet market

Tweede Kamer gaat zich buigen over zoönosen

Nieuws

We zijn de COVID-19 pandemie nog niet te boven of de volgende zoönose – de vogelgriep – is alweer opgerukt. Hoog tijd voor een omslag van crisisbestrijding naar daadwerkelijke preventie. Daarom komen we in aanloop naar het debat dat hier donderdag in de Tweede Kamer over plaatsvindt in actie.

Vandaag overhandigen we gezamenlijk ons actieplan Van Social Distancing naar Wildlife Distancing en bijbehorende petitie met 10.000 ondertekeningen aan de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In dit plan stelden we vorig jaar al vijftien maatregelen voor om de handel in wilde dieren (en producten daarvan) te beperken en zo het risico op zoönosen te verminderen. De maatregelen zijn o.a. gericht op aanscherping van bestaande regelgeving en meer capaciteit voor opsporing en handhaving.

Zoönosen

Een zoönose, wat is dat ook alweer? Een zoönose is een ziekte die overgaat van dier op mens. Beroemde voorbeelden uit het verleden zijn de pest, de Spaanse griep, HIV/AIDS, Ebola en SARS. Een beter dierenwelzijn draagt bij aan het verkleinen van de risico’s op zulke zoönosen. Daarom pleiten we samen met de Dierencoalitie, IFAW, Stichting AAP en Stichting SPOTS voor een integrale aanpak van álle oorzaken van zoönose-overdracht, dus ook de handel in wilde dieren.

Effectieve pandemie-preventie

Een aantal maatregelen uit het actieplan zijn al actief door het Ministerie opgepakt. Er wordt gewerkt aan de afronding van de Positieflijst (een lijst met dieren die als huisdier gehouden mogen worden), en er zijn een aantal toezeggingen gedaan om markten met wilde dieren beter te reguleren.

Tegelijkertijd zijn er ook nog factoren die onderbelicht blijven. David van Gennep, directeur van Stichting AAP: ‘We hebben bijvoorbeeld nog altijd geen zicht op de schaal waarop illegeaal wilde dierenvlees (‘bushmeat’), dat gevaarlijke virussen en bacteriën kan bevatten, in Nederland wordt verhandelden geconsumeerd.’ Álle vijftien maatregelen zijn belangrijk voor een effectieve pandemie-preventie.

Lange-termijnaanpak

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat vooruitkijken naar een lange-termijnaanpak voor toekomstige pandemieën. We dringen er op aan dat deze ‘pandemische paraatheid’ gepaard zou moeten gaan met structurele preventie, en hopen dat daar in het debat aanstaande donderdag voldoende aandacht voor is. We kunnen niet van crisis naar crisis blijven varen. Zoönose-gevaren zitten in een klein hoekje, dus het is belangrijk dat alle hoekjes worden afgedekt.

Lees meer over ons maatregelenpakket

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

'We kunnen niet van crisis naar crisis blijven varen'

Meer over