China bewegen om beren te beschermen

We zetten China in beweging om beren te beschermen

Nieuws

We zijn een enorme stap dichterbij een einde aan de berengalindustrie in China.

Door concrete afspraken die we hebben gemaakt met het Development Research Center (DRC) - een van de belangrijkste onderzoeksinstellingen van de Chinese overheid - zijn we een belangrijke stap dichter bij het uitbannen van de berengalindustrie in China. 

De overeenkomst met DRC omvat onder andere uitgebreid onderzoek naar de omvang van de bergengalindustrie, naar manieren hoe we deze beren het best kunnen beschermen, en het onderzoeken van succesvolle manieren om mensen bewust te maken en te bewegen om beren niet langer uit te buiten voor hun gal.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een reeks open overleggen en consultaties, zodat het proces op zichzelf ook voor bewustwording zorgt en een educatieve waarde heeft. 

Deze historische samenwerking tussen DRC en World Animal Protection is een positieve stap voor beren. We zijn dan ook vastberaden om uitbuiting van beren in de berenindustrie geleidelijk, maar volledig, binnen en buiten China uit te bannen.  

Voorgoed een einde aan de berengalindustrie

We werken in Azië aan een blijvende mentaliteitsverandering om de berengalindustrie te stoppen en beren in het wild te beschermen tegen levenslange opsluiting en pijn. 

We zetten ons overal ter wereld in om wilde dieren in het wild te houden. Waar ze horen!

Lees meer over ons werk voor beren in de berengalindustrie.

"Deze historische samenwerking tussen DRC en World Animal Protection is een positieve stap voor beren. We zijn dan ook vastberaden om uitbuiting van beren in de berenindustrie geleidelijk, maar volledig, binnen en buiten China uit te bannen."

Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over