Handel in wilde dieren

WHO-rapport: Overdracht coronavirus van dier op mens 'zeer waarschijnlijk'

Nieuws

Gister bracht de World Health Organization (WHO) het onderzoeksrapport naar de bron van het coronavirus naar buiten. De conclusie: de handel in wilde dieren is een grote bedreiging voor onze gezondheid. We roepen de Nederlandse overheid daarom op om in actie te komen, want ook hier ligt het gevaar van virusuitbraken op de loer.

De door de WHO-experts benoemde uitkomsten van het rapport laten zien dat we onze omgang met wilde dieren drastisch moeten verbeteren. De handel in wilde dieren is niet alleen een grote bedreiging voor het voortbestaan van de dieren, maar ook voor onze eigen gezondheid. Nederland speelt een rol in deze handel: ook hier worden wilde dieren als slangen, hagedissen, spinnen, roofvogels en insecten aangeboden.

Gezamenlijk statement

Samen met IFAW Nederland, Stichting SPOTS, Stichting AAP roepen we de overheid op om actie te ondernemen:

‘Nederland is binnen de EU een zeer grote spil in de handel in wilde dieren. We zijn een van de belangrijkste handelsknooppunten, dankzij de Rotterdamse zeehaven en luchthaven Schiphol. In de afgelopen 5 jaar zijn hier ruim 83 miljoen wilde dieren legaal en levend geïmporteerd. Zelfs in de hoogtijddagen van de pandemie werden beurzen met wilde dieren georganiseerd, waar ook vele exotische zoogdieren zoals vleermuizen te koop werden aangeboden. Dit geeft Nederland een grote verantwoordelijkheid om de handel in wilde dieren goed te reguleren en te controleren, ter voorkoming van ziekte-uitbraken en ter voorkoming van grootschalig dierenleed. Als dierenorganisaties hebben we een manifest opgesteld met preventieve maatregelen om de risico’s op zo’n nieuwe uitbraak aanzienlijk te verkleinen. Wij vragen de politiek om deze maatregelen direct toe te gaan passen en om de bescherming van de biodiversiteit en het terugdringen van de handel in wilde dieren serieus te nemen en hoog op de politieke agenda te zetten.'

Gezondheid mens en dier met elkaar verbonden

We kunnen het verband tussen de handel in wilde dieren en het uitbreken van ziektes als COVID-19 niet negeren. Wilde dieren worden opgepropt in kleine kooien, onder de meest erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden. Ze kunnen geen natuurlijk gedrag vertonen, zijn gestrest en worden ziek. Het is bewezen dat dieren in zulke situaties meer ziektekiemen verspreiden en dat deze kunnen overspringen op mensen. Maar liefst 60 procent van de opkomende infectieziektes is afkomstig van dieren (een zoönose) en 70 procent hiervan komt af van wilde dieren. Het coronavirus benadrukt eens te meer dat de gezondheid van mensen en dieren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 31/03/2021

'Nederland is binnen de EU een zeer grote spil in de handel in wilde dieren'

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Kangoeroeleer viking

Teken tegen kangoeroe- producten

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

Meer over