beer-hondengevechten

World Animal Protections actie voor beren

Nieuws

In Azië zitten veel beren levenslang opgesloten in heel kleine, vieze kooien. Uit pure frustratie beuken ze met hun volle gewicht tegen de tralies. Ze lijden veel pijn, simpelweg omdat hun gal meer geld waard is dan hun welzijn. Onacceptabel!

Om bewijsmateriaal te verzamelen en te laten zien dat er in Vietnam nog steeds illegaal berengal wordt

afgetapt, heeft Luke Nicholson, projectmanager Beren in het Wild van World Animal Protection zich voorgedaan als toerist. Op die manier kon hij berengalfaciliteiten bezoeken. Wat hij daar aantrof was verschrikkelijk. We willen er dan ook alles aan doen om dit leed aan te pakken. Samen kunnen we deze vreselijke mishandeling van

beren stoppen.

 

Wet overtreden

De afgelopen 17 jaar hebben medewerkers van World Animal Protection, dankzij onze donateurs, hard gewerkt om de berengalindustrie aan te pakken. Gelukkig zijn we op de goede weg. Toch baart het ons grote zorgen dat de wet in Vietnam, die het aftappen van berengal verbiedt, nog op grote schaal wordt overtreden en dat toezicht van de Vietnamese overheid tekortschiet.

Berengal als 'medicijn'

Gal van beren is veel geld waard. Er zijn daardoor in Vietnam nog steeds veel beereigenaren die illegaal berengal aftappen en verkopen als ‘medicijn’ tegen nieraandoeningen en maag- en darmklachten.Met zijn undercoveractie heeft Luke schokkend bewijsmateriaal verzameld. Dit hebben we verwerkt in een uitgebreid undercover rapport. Helaas hebben we zulke rapporten hard nodig om de overheid en de lokale autoriteiten ervan te overtuigen dat beren nog steeds op een verschrikkelijke manier worden uitgebuit. De pijn die beren ondergaan wanneer met een spuit hun gal wordt afgetapt is namelijk verschrikkelijk. Dit moeten ze maandelijks ondergaan, misschien wel 20 jaar lang. De rest van de tijd zitten ze opgesloten in kooien en krijgen ze onvoldoende goede voeding.

 

Samen doen

Een paar voorbeelden van wat wij met donaties kunnen doen:

  • voor € 20 kunnen we een inspectie uitvoeren bij één bereneigenaar;
  • voor € 30 kunnen we de plaatselijke bevolking een maand lang voorlichten over de gruwelijke praktijken in de berengalindustrie en hen ervan overtuigen alternatieve middelen op kruidenbasis te gebruiken;
  • voor € 65 kunnen we maandelijks steekproefsgewijze controles uitvoeren bij berengalfaciliteiten.Zolang de gal van beren, ondanks het verbod, illegaal wordt afgetapt, willen we de samenwerking met deVietnamese overheid versterken. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat doormiddel van betere handhaving er een definitief einde komt aan de berengalindustrie (in Vietnam).

Aanpak werkt

In de populaire vakantiebestemming Ha Long Bay zijn dankzij onze gezamenlijke inspanningen met lokale partner Education for Nature Vietnam (ENV) en de Vietnamese overheid inmiddels alle berengalfaciliteiten gesloten voor toeristen. Meer dan 80 beren, van de naar schatting 2.300 die nog in Vietnam gevangen zitten, zijn een stap dichter bij hun bevrijding uit de illegale berengalindustrie. Uw bijdrage werkt dus!

Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over