Beer in berengalindustrie

Nieuw rapport: zorgen om florerende berengalindustrie

Nieuws

Terwijl de wereld worstelt met de COVID-19-pandemie, onthullen we de weerzinwekkende wreedheid van de berengalindustrie en de onaanvaardbare groei van de handel in berengal in een nieuw rapport: Cruel Cures. Het rapport komt slechts enkele dagen na het teleurstellende nieuws dat de Chinese regering het gebruik van een berengalproduct aanbeveelt in de strijd tegen COVID-19.

De Chinese overheid adviseert om ernstige symptomen van COVID-19 te behandelen met berengal, naast een aantal plantaardige traditionele geneesmiddelen. Deze ontwikkeling vinden we tegelijkertijd 'tragisch en ironisch', omdat wordt aangenomen dat de omgang van de mens met wilde dieren de bron is van de COVID19-pandemie. We dringen er dan ook bij de autoriteiten op aan om dit medicijn van de aanbevolen lijst te verwijderen en alleen traditionele plantaardige medicijnen op te nemen.

Alarmbellen

In het rapport Cruel Cures is te lezen dat momenteel zo’n 24.000 beren worden uitgebuit voor hun gal dat wordt gebruikt voor traditionele medicijnen in heel Azië – van China tot Vietnam, Myanmar, Laos en Zuid-Korea. Deze aantallen en schadelijke praktijken zouden alle alarmbellen moeten laten afgaan, zeker nu we ons middenin de coronacrisis bevinden.  

Maar liefst 60% van de opkomende infectieziekten zijn zoönotisch en van 70% wordt aangenomen dat ze afkomstig zijn van wilde dieren. Hoewel COVID-19 een pandemie van ongekende omvang is, veroorzaken zoönosen jaarlijks gezamenlijk wereldwijd meer dan twee miljoen menselijke sterfgevallen; als gevolg van mensen die in de buurt van dieren komen.

Berengal wordt voornamelijk gebruikt in traditionele medicijnen. Het rapport bevat echter tal van andere producten die berengal bevatten, zoals tandpasta, cosmetica en alcohol. 

beer in berengalindustrie

Berenfabrieken

De gal wordt gewonnen uit levende beren. Dit is een van de meest gruwelijke vormen van dierenmishandeling ter wereld. De beren worden grotendeels in gevangenschap gefokt, leven in kleine, kale kooien in fabrieksachtige omstandigheden – hun hele ellendige leven lang. De dieren kampen met ondenkbare trauma's. Meestal wordt hun gal uit hun galblaas gewonnen met een metalen buis die door een chirurgisch gecreëerde opening in de buik van de beer zit. Het rapport beschrijft hoe het intense, kwellende proces dat de beren moeten doorstaan ervoor zorgt dat ze blijven kreunen en trillen.

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland:
'De uitbraak van COVID-19 toont ons nog duidelijker dat we onze omgang met beren en andere wilde dieren drastisch moeten herzien. De berengalindustrie is een van de gruwelijkste vormen van dierenmishandeling. Dat moet stoppen – wij pleiten dan ook voor een permanent verbod op de commerciële handel in wilde dieren en een directe sluiting van berengalfabrieken en andere wilde dierenfarms.’

‘Beren in de berengalindustrie lijden hun leven lang – ze zitten in kleine kooien opgesloten en ervaren continu stress en pijn. Het gebruik van wilde dieren voor geneeskundige doeleinden is wreed, onnodig en vormt een risico voor de volksgezondheid. Dat terwijl er genoeg plantaardige alternatieven beschikbaar zijn.’

Verbod op consumptie wilde dieren

De recente ontwikkelingen in China en Vietnam zijn bemoedigend; beide landen hebben een verbod op consumptie van wilde dieren ingesteld. Toch moet het verbod worden uitgebreid, zodat ook het gebruik van wilde dieren in traditionele 'medicijnen' stopt en we voorkomen dat dieren zoals beren, tijgers en schubdieren onnodig worden misbruikt.

Einde aan commerciële handel wilde dieren

We roepen de Chinese regering op om berengalproducten van de aanbevolen medicijnlijst te schrappen en alleen plantaardige geneesmiddelen te onderschrijven om COVID-19-symptomen te behandelen. Wereldwijd dringen we er bij regeringen, organisaties en landen op aan zich te verenigen om de wereldwijde commerciële handel in wilde dieren te beëindigen. Voor eens en voor altijd. 

Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over