ANBI status

World Animal Protection Nederland is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling en wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

World Animal Protection Nederland is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met een belastingvrijstellingsstatus onder RSIN/fiscaal nummer 810592873. Door de Belastingdienst wordt World Animal Protection aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), zoals bedoeld in Artikel 24 van de Successiewet.

 • World Animal Protection Nederland hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die we ontvangen. 
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang, zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, zoals bij World Animal Protection Nederland het geval is, kunt u als donateur van World Animal Protection, uw giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

Waar wordt jouw geld aan besteed?

Je giften zijn bestemd om de dieren te helpen. Donaties worden daarom zo snel mogelijk ingezet. Afgezien van een continuïteitsreserve, houdt World Animal Protection geen gelden apart. De continuïteitsreserve is een buffer om de vaste kosten van de organisatie één jaar te kunnen financieren. Volgens richtlijnen van o.a. het CBF mag de continuïteitsreserve maximaal 1,5 keer de vaste kosten bedragen. Wij blijven daar elk jaar ruim onder. Meer over onze continuïteitsreserve kun je lezen in onze jaarverslagen

World Animal Protection Nederland belegt niet en is dit ook voor de toekomst niet van plan. Het geld dat mensen ons geven, besteden we zoveel en zo snel mogelijk aan de doelstelling. Bovendien vinden we beleggen een vak apart. We hebben er geen expertise voor in huis en investeren daar liever geen tijd of geld in. We kunnen beter aan onze missie werken: wereldwijd dieren beschermen. 

Beleidsplan en beloningsbeleid

World Animal Protection heeft als doel: het bevorderen van dierenwelzijn wereldwijd. Wij trachten dit doel te verwezenlijken door:

 • Voorlichting geven in woord, beeld en geschrift aan het publiek;
 • Het voeren van campagnes (politieke lobby, organiseren evenementen, contacten onderhouden met bedrijven en instellingen, informeren publiek);
 • Het verwerven van fondsen om via de internationale organisatie World Animal Protection (geregistreerd in Washington D.C., VS en in Engeland als Registered Charity no. 282908) het dierenbeschermingswerk wereldwijd te ondersteunen.

Lees hier meer over in het beleidsplan voor 2012-2016, het beleidsplan voor 2016-2018 en ons fondsenwervingsbeleid.

Om zoveel mogelijk geld te kunnen besteden aan de doelstelling voert World Animal Protection Nederland een beleid van lage kosten. Het beloningsbeleid kun je hier vinden. 

Verslag uitgeoefende activiteiten en gedragscodes

Verslagen over uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vind je in onze jaarverslagen

Overzicht gedragscodes en richtlijnen

Bij het uitvoeren van ons werk hanteren en respecteren we onafhankelijke gedragscodes, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Deze gedragscodes vormen een goede graadmeter voor het kwaliteitsniveau van de organisatie op verschillende terreinen:

 • SBF-Code Goed Bestuur (opvolger van De Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de commissie Wijffels)
 • Erkenningsregeling Goede Doelen (aanvraag in behandeling)
 • De Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland
 • De Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland
 • Richtlijn 650 en richtlijn RJk C2 voor fondsenwervende organisaties
 • Aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie' van Goede Doelen Nederland
 • Code Postfilter
 • Reclame Code voor Fieldmarketing (RFM)
 • Statuten Goede Doelen Nederland
 • Huishoudelijk reglement Goede Doelen Nederland
 • Alle gedragscodes van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp