Fotocollage met 3 foto's waarop verschillende dieren staan.

Missie en visie

We move the world to protect animals

Onze missie: We move the world to protect animals.

Onze visie: Een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.

We stoppen dierenleed

Waarom? Omdat dieren een leven zonder pijn en leed verdienen.

Hoe? Door dieren in nood te helpen en op te komen voor waardig leven voor dieren.

We hebben projecten over de hele wereld – we bieden noodhulp en educatie en helpen overheden en gemeenschappen om voor hun dieren te zorgen en ze te beschermen.

jongetjes-met-hondje-vaccinatiekliniek-filipijnen
Biggetje wordt vastgehouden

We laten de wereld zien dat dieren belangen hebben en dat wij daarvoor opkomen

Waarom? Omdat dieren bewustzijn en gevoel hebben en dus niet onnodig horen te lijden.

Hoe? Door te laten zien dat een waardige behandeling van dieren niet alleen voor hun maar ook voor mensen beter is en duurzamer.

Zo voeren we campagne voor een Universele Verklaring van Dierenwelzijn die dit onderwerp op de politieke agenda zet en wereldwijd zal leiden tot diervriendelijker leven. Inmiddels hebben al miljoenen mensen, honderden dierenorganisaties en tientallen regeringen hun steun hieraan toegezegd.

Lees meer en steun de Universele Verklaring van Dierenwelzijn.

We inspireren mensen om dieren te beschermen

Waarom? Omdat we allemaal in staat zijn om dierenwelzijn te verbeteren.

Hoe? Door gemeenschappen en overheden  te laten zien dat dierenleed onnodig, zinloos en verwerpelijk is.

 

1019860-wapper-met-geit
Olifant Dodo met mahout Sathin

We zetten dieren wereldwijd op de agenda

Waarom? Omdat een duurzame toekomst voor onze planeet alleen kan worden bereikt als zowel dieren als mensen een deel van de oplossing zijn.

Hoe? Door deel uit te maken van invloedrijke, wereldwijde debatten over hoe we om moeten gaan met elkaar, de dieren en onze grondstoffen, nu en in de toekomst.

Zo helpen we bij het vormgeven van de Duurzaamheidsdoelen van de VN, die alle landen vanaf 2016 over moeten nemen. Zo zorgen we ervoor dat de bescherming van dieren niet wordt vergeten.

We zijn World Animal Protection

  • We stoppen het onnodig lijden van dieren
  • We bewegen mensen om dieren op de mondiale agenda te zetten
  • We laten de wereld zien hoe belangrijk dieren zijn voor iedereen
  • We motiveren mensen om het leven van dieren te verbeteren
  • Op naar een betere wereld voor dieren!