Stop de berengalindustrie

We werken in Azië om een eind te maken aan de berengalindustrie. En we stoppen niet voordat we dit hebben bereikt.

De berengalindustrie

Beren in Azië worden gevangen en gehouden voor hun gal, die afgetapt wordt via wrede en pijnlijke methoden en vervolgens wordt verkocht als traditioneel medicijn. De beren lijden in smerige, benauwde omstandigheden, vaak in kooien niet groter dan een telefooncel. Maar de berengalindustrie is totaal overbodig – goedkope synthetische en plantaardige alternatieven voor berengal zijn al lang in overvloed beschikbaar.

De berengalindustrie veroorzaakt intens lijden voor beren in Azië en is onmogelijk te rechtvaardigen. Jij helpt ons hier een einde aan te maken.

Onnodig lijden voor beren

Berengal wordt afgetapt op een verschrikkelijk pijnlijke manier, vaak door mensen zonder enige veterinaire opleiding en laat staan met aandacht voor dierenwelzijn. Sommige beren moeten hun hele leven deze verschrikking doorstaan. Dit kan 20 jaar van marteling betekenen - tenzij de beren bezwijken aan een infectie, tumoren of zelf toegebrachte wonden. We zien veel beren in de berengalindustrie kreunen en wiegen met hun hoofd, een teken dat de dieren extreme angst en stress ervaren. Ook hebben veel beren kapotte tanden van het bijten op de tralies van hun kooi.

Samen kunnen we voorgoed een einde maken aan het lichamelijk en geestelijk lijden van beren in de berengalindustrie.

Wat we doen tegen de berengalindustrie

Vastberaden zijn we om uitbuiting van beren in de berengalindustrie te stoppen en beren in het wild te beschermen tegen levenslange opsluiting en pijn.

Dit doen we door: 

  • samen te werken met partners, waaronder overheden, mondiale instellingen, lokale partners en individuen, om uitbuiting van beren te stoppen en te zorgen voor blijvende veranderingen; 
  • beter welzijn te stimuleren van beren die al in gevangenschap leven, terwijl we tegelijkertijd werken aan het voorgoed uitbannen van de berengalindustrie;
  • in te zetten op nieuwe of verbeterde wetten, beleid, toezicht en handhaving, zodat beren niet langer voor hun gal worden gehouden;
  • voorlichting te geven over alternatieven voor berengal, waaronder plantaardige en synthetische producten die effectief, voorhanden en betaalbaar zijn;
  • samen met lokale organisaties overheden aan te sporen te voldoen aan hun internationale verplichtingen om beren en andere wilde dieren te beschermen. 

>> Laten we samen een einde maken aan het levenslange lijden van de beren in de berengalindustrie.

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp