Beer in het gras

Alles over beren

Al meer dan twintig jaar beschermen we, samen met partnerorganisaties, beren tegen wreedheid. Beren worden op meerdere plekken ingezet voor vermaak en voor medicijnen. Deze prachtige dieren hebben hard onze hulp nodig.

Overal ter wereld komt dit bijzondere roofdier voor: de beer. De meeste beren zijn groot en log en hebben een dikke vacht. Het dier heeft zich aangepast aan verschillende leefgebieden: zo leven er beren in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Sommigen leven in grotten, anderen weer in holen; de meesten leven wel alleen. De dieren verplaatsen zich over land, maar kunnen ook goed klimmen en zwemmen. 

 

Adopteer een geredde beer

 

Waarom moeten we beren helpen?

In verschillende delen van de wereld worden beren gevangen en misbruikt, met als enig doel mensen te vermaken of genezen. Zo worden ze ingezet in beer-hondengevechten en dansshows of wordt hun gal gebruikt voor traditionele medicijnen.

 

Zo worden in Pakistan beren al op jonge leeftijd uit het wild gevangen om te eindigen in de barbaarse entertainmentindustrie. Zo moeten ze vechten tegen bloeddorstige getrainde honden, puur voor menselijk vermaak. Ze worden verwaarloosd en lijden aan vreselijke verwondingen. Help mee om voorgoed een einde te maken aan de beer-hondengevechten in Pakistan.

 

Ook worden beren in Pakistan soms ingezet als dansbeer. Het ‘dansen’ leren ze door de hete kolen waar ze op worden gezet, in combinatie met muziek. Het horen van muziek wordt zo een traumatische ervaring en zorgt ervoor dat ze later automatisch gaan 'dansen' zodra de muziek aangaat. Om de beren in bedwang te houden, krijgen ze een ring door hun neus geboord met daaraan een touw. Zo kunnen ze - dag en nacht - geen kant op. 

 

Ook in Roemenië werden beren tijdenlang gehouden voor entertainment. Jonge beertjes werden uit het wild gehaald en gebruikt om toeristen of klanten te lokken met trucjes die ze aangeleerd kregen. Het houden van beren door particulieren is inmiddels illegaal in het land en er worden steeds minder beren ter vermaak misbruikt.

 

De berengalindustrie

In andere delen van Azië zetten we ons ook in voor het beëindigen van de berengalindustrie. Beren worden gevangengehouden zodat hun gal via pijnlijke methoden kan worden afgetapt. Het berengal wordt vervolgens verkocht als traditioneel medicijn. Inwoners van Azië geloven nog altijd dat berengal helende krachten heeft, terwijl dit niet wetenschappelijk is bewezen en er plantaardige en synthetische alternatieven zijn. Bovendien zijn de omstandigheden waarin de beren leven verschrikkelijk en zorgen voor geestelijk en lichamelijk lijden. 

 

World Animal Protection helpt beren

Deze beren verdienen onze hulp. Samen met partners redden we dieren, en worden ze naar een opvangplek gebracht waar ze een echt berenleven kunnen leiden. Zo werken we samen met het berenreservaat Balkasar Bear Sanctuary in Pakistan en Libearty in Zarnesti, Roemenië.

 

De berenreservaten zijn natuurlijke bosgebieden omgeven door hoge hekken waar de geredde beren veilig in kunnen leven. Het leefgebied bevat grote zoetwaterpoelen en veel bomen. Zo kunnen de beren een ontspannen leven leiden. De rust van de poelen en de grote met gras begroeide omheiningen kunnen geen groter contrast vormen met het lijden uit hun vorige leven. Er zijn momenteel meer dan tachtig beren in het Roemeense reservaat en meer dan dertig in het Balkasarreservaat in Pakistan. Deze dieren kunnen daar de rest van hun leven in veiligheid en met soortgenoten doorbrengen. Bekijk hier een livestream van het 'Libearty' berenreservaat in Zarnesti, Roemenië.

 

Ook voeren we campagne tegen de berengalindustrie, en werken we samen met overheden om in Azie een einde te maken aan het gebruik van beren voor medicijnen.

Zo kun jij beren helpen

Dieren redden doen we niet alleen. Dat doen we samen met alle dierenvrienden over de hele wereld. Jouw hulp is waardevol. Lees hieronder hoe je in actie kunt komen beren:

  • Adopteer een beer en zorg dat je beer genoeg zorg, voeding en medicatie krijgt.
  • Steun onze campagnes met een gift. Al vanaf 3 euro per maand kun je helpen dierenleed tegen te gaan. Met jouw gift steunen we dierenopvangplekken, lobbyen we voor betere wet- en regelgeving, doen we onderzoek en maken we mensen met campagnes bewust van het dierenleed in de wereld.
  • Organiseer zelf een actie of kom in actie samen met je bedrijf. Hoe? Dat lees je allemaal op deze pagina!

Stop beer-hondengevechten

We werken hard om voorgoed een einde te maken aan een van de meest barbaarse gevechten ter wereld: beer-hondengevechten. Niet in staat zichzelf goed te verdedigen moet een beer het gevecht aangaan met bloeddorstige, speciaal getrainde honden, enkel voor menselijk vermaak. Een onethische en oneerlijke strijd.

Stop de berengalindustrie

We werken in Azië om een eind te maken aan de berengalindustrie. Dit is een totaal overbodige industrie: plantaardige alternatieven zijn al lang en breed in overvloed beschikbaar. We stoppen dan ook niet voordat alle beren zijn bevrijd.

Stop het misbruik van dansberen

Dansberen zijn beren die worden gebruikt om op te treden op straat. Het ‘dansen’ leren ze op hete kolen. Los van het misbruik van de beren zorgt deze dansles voor een zeer traumatische ervaring. Wij willen dat dit stopt.