Beer in droog gras

Stop beer-hondengevechten

We werken hard om voorgoed een einde te maken aan een van de meest barbaarse gevechten ter wereld: beer-hondengevechten. Niet in staat zichzelf goed te verdedigen moet een beer het gevecht aangaan met bloeddorstige, speciaal getrainde honden, enkel voor menselijk vermaak. Een onethische en oneerlijke strijd.

Op het platteland van Pakistan komen grote menigten samen om een beer te zien vechten tegen groepen getrainde honden. Zelfs nog voordat beren hun eerste gevechten moeten ondergaan, lijden deze uit het wild gevangen dieren onvoorstelbaar veel pijn. Hun hoektanden worden afgebroken, hun neuzen worden pijnlijk doorboord met een neusring en vaak worden hun klauwen verwijderd.

beer-hondengevechten

Beer in gevecht met honden in Pakistan

Na de gevechten hebben de beren vreselijke verwondingen, en ze worden hierdoor, niet verwonderlijk, zelden ouder dan acht jaar. Als een beer sterft, begint de cyclus weer van voren af aan: een nieuwe jonge beer wordt uit het wild gehaald. Waarna een leven vol kwelling in gevangenschap op hem te wachten staat. Beer-hondengevechten zijn illegaal en veroorzaken zo’n intens lijden dat het op geen enkele manier goed te praten valt.

Jij kunt ons helpen hier voorgoed een einde aan te maken.

Ons werk tegen beer-hondengevechten

Sinds 1997 spannen we ons samen met onze lokale partner Bioresource Research Centre (BRC) in om in Pakistan dit einde te realiseren. Deze samenwerking heeft al geresulteerd in een drastische daling van het aantal beer-hondengevechten. We hebben er verder voor gezorgd dat veel beren na hun vrijlating een beter leven krijgen, net als hun eigenaren. Ons werk bestaat uit het:

  • voorkomen dat beer-hondengevechten plaatsvinden door het uitwisselen van informatie met lokale autoriteiten en onze partners;
  • lobbywerk voor aanscherping van wetgeving en ervoor zorgen dat wetten die beer-hondengevechten verbieden worden gehandhaafd;
  • zoeken naar mogelijkheden om een nieuwe wetgeving te introduceren die verbiedt om beren te bezitten als deze worden ingezet voor entertainment;
  • verminderen van de vraag naar beer-hondengevechten, door samen te werken met leerkrachten, religieuze leiders en invloedrijke landheren, om zo het belang van dierenbescherming over te brengen en bewustzijn te creëren over het feit dat beer-hondengevechten in strijd zijn met de islamitische leer (de grootste religie in Pakistan);
  • aanbieden van alternatieve bron van inkomsten voor beereigenaren, zodat ze voorgoed afstand nemen van beer-hondengevechten nadat ze hun beer af hebben gestaan;
  • zorgen voor opvangplek voor beren die aan ons zijn overgedragen of bevrijd, al is ons uiteindelijke doel dat beren in het wild blijven, waar ze horen;
  • ontmaskeren van wreedheden door het monitoren, blootleggen en stoppen van uitbuitingen van beren, waaronder dansberen en het bedelen met beren. Want het gevaar bestaat dat juist die activiteiten toenemen, als gevolg van minder beer-hondengevechten.