Baby beertje

Stop de berengalindustrie

We werken in Azië om een eind te maken aan de berengalindustrie. Dit is een totaal overbodige industrie: plantaardige alternatieven zijn al lang en breed in overvloed beschikbaar. We stoppen dan ook niet voordat alle beren zijn bevrijd. 

In Azië worden beren gevangen en gehouden voor hun gal. Het gal wordt afgetapt via wrede en pijnlijke methoden en vervolgens verkocht als traditioneel medicijn. De beren lijden in smerige en benauwde omstandigheden, vaak in kooien niet groter dan een telefooncel. En dat terwijl de berengalindustrie totaal overbodig is – goedkope synthetische en plantaardige alternatieven voor berengal zijn al lang in overvloed beschikbaar. De berengalindustrie veroorzaakt intens leed voor beren in Azië en is onmogelijk te rechtvaardigen.

Galbeer in kooi

Beren worden opgesloten zodat gal uit hun galblaas kan worden gehaald en verkocht kan worden voor gebruik in sommige traditionele Aziatische geneeskunde.

Onnodig lijden voor beren

Aandacht voor dierenwelzijn is in dit proces ver te zoeken. Berengal wordt afgetapt op een verschrikkelijk pijnlijke manier, vaak door mensen zonder enige veterinaire opleiding. Sommige beren doorstaan deze verschikking hun hele leven lang. Dit kan 20 jaar marteling betekenen - tenzij de beren al eerder bezwijken aan een infectie, tumoren of zelf toegebrachte wonden. We zien veel beren in de berengalindustrie kreunen en wiegen met hun hoofd: een teken dat de dieren extreme angst en stress ervaren. Ook hebben veel beren kapotte tanden van het bijten op de tralies van hun kooi. Samen kunnen we het lichamelijk en geestelijk lijden van deze beren voorgoed stoppen.

Wat we doen tegen de berengalindustrie

Dat we vastberaden zijn we om uitbuiting van beren in de berengalindustrie te stoppen en beren in het wild te beschermen tegen een leven vol leed, is duidelijk. Dit doen we door: 

  • samen te werken met partners, waaronder overheden en mondiale zowel als lokale organisaties, om uitbuiting van beren te stoppen en te zorgen voor blijvende veranderingen; 
  • beter welzijn te stimuleren van beren die al in gevangenschap leven, terwijl we tegelijkertijd werken aan het voorgoed uitbannen van de berengalindustrie;
  • in te zetten op nieuwe of verbeterde wetten, beleid, toezicht en handhaving, zodat beren niet langer voor hun gal worden gehouden;
  • voorlichting te geven over alternatieven voor berengal, waaronder plantaardige en synthetische producten die effectief, voorhanden en betaalbaar zijn;
  • samen met lokale organisaties overheden aan te sporen te voldoen aan hun internationale verplichtingen om beren en andere wilde dieren te beschermen.
     

Help mee aan de bescherming van wilde dieren