Dansbeer in tentenkamp

Stop het misbruik van dansberen

Dansberen zijn beren die worden gebruikt om op te treden op straat. Het ‘dansen’ leren ze op hete kolen. Los van het misbruik van de beren zorgt deze dansles voor een zeer traumatische ervaring. Wij willen dat dit stopt.

Foto van een dansbeer met ezels op de achtergrond

Een dansbeer in Pakistan

Om de beren in bedwang te houden krijgen ze een ring door hun neus geboord. Hier wordt een touw aan vastgeknoopt. Zo kunnen de dieren - dag en nacht - geen kant op. Helaas is het gebruik van beren voor dansoptredens op straat niet verboden in Pakistan. Wij zetten ons daarom in voor de dansberen. Met jouw steun kunnen we deze beren redden. Zodat ze nooit meer hoeven te dansen. 

Ons werk voor dansberen

Sinds 1997 spannen we ons samen met onze lokale partner Bioresource Research Centre (BRC) in om in Pakistan voorgoed een einde te maken aan het gebruik van dansberen. Deze samenwerking heeft al geresulteerd in een drastische daling van het aantal beren dat op straat danst. We hebben ervoor gezorgd dat veel beren na hun vrijlating een beter leven krijgen, net als hun eigenaren. Ons werk bestaat uit het:

  • voorkomen dat beren gebruikt worden om te dansen, door het uitwisselen van informatie met lokale autoriteiten en onze partners;
  • aanscherpen van wetgeving en ervoor zorgen dat wetten het gebruik van dansberen verbieden;
  • zoeken naar mogelijkheden om een nieuwe wetgeving te introduceren die verbiedt om beren te bezitten als deze worden ingezet voor entertainment, zoals beer-hondengevechten of als dansbeer;
  • verminderen van de vraag naar dansberen, door samen te werken met leerkrachten, religieuze leiders en invloedrijke landheren, om zo het belang van dierenbescherming over te brengen en bewustzijn te creëren;
  • aanbieden van een alternatieve bron van inkomsten voor beereigenaren, zodat ze voorgoed afstand nemen van dansberen nadat ze hun beer af hebben gestaan;
  • zorgen voor opvangplek voor beren die zijn bevrijd. Beren die worden gered van de gruwelijkheden zijn vaak te getraumatiseerd om weer terug te kunnen in het wild. Sinds 2010 worden zij opgevangen en verzorgd in een natuurlijk reservaat in Balkasar, Pakistan. 
  • ontmaskeren van wreedheden door het monitoren, blootleggen en stoppen van uitbuitingen van beren, waaronder dansberen en het bedelen met beren.

>> Met jouw steun kunnen we beren bevrijden uit de entertainmentindustrie