kangoeroes

Kangoeroes – geen handelswaar

Denk je aan Australië, dan denk je aan kangoeroes. Aan velden vol springende buideldieren, aan Skippy de bushkangaroo en aan de aaibaarheid van deze dieren. Maar kangoeroes worden ook op grote schaal bejaagd, voor vlees en leer. Producten die ook massaal in Nederland terechtkomen. 

De kangoeroe is een uniek buideldier dat in het wild leeft in Australië. Evolutionair zijn ze heel bijzonder: de kangoeroe is de enige grote diersoort die zich springend verplaatst, ze blijven in evenwicht dankzij hun lange staart. Kangoeroes leven in groepen en hebben sterke familiebanden.  

De diersoort is de grote trots van Australiërs. Kangoeroes duiken op in films, tv-programma’s en kinderboeken. Ze staan afgebeeld op munten, vliegtuigen, vlaggen van marineschepen en op olympische medailles. Je zou denken dat het land daarom ook zuinig is op dit dier. Maar helaas is het leven van de Australische kangoeroe niet zo rooskleurig. In Australië vindt tegelijkertijd ook de grootste commerciële slachting van op het land levende wilde dieren plaats: de kangoeroejacht. En zelfs Nederland heeft hier een grote rol in.

Kangoeroejacht

In Australië vindt tegelijkertijd ook de grootste commerciële slachting van op het land levende wilde dieren plaats: de kangoeroejacht. (C) Alamy

Hoe zit dit precies? 

Nederland heeft meer met kangoeroes te maken dan je misschien denkt. Ons land is namelijk een van de grootste importeurs van kangoeroevlees en -leer uit Australië. Het vlees wordt verkocht in restaurants, door groothandels, of verwerkt tot huisdiervoer. Het leer wordt gebruikt voor de productie van schoenen, schaatsen, hoeden en andere items. Merken als Nike en Adidas gebruiken ook kangoeroeleer. Via verkopers, zoals Decathlon, HANOS en Pets Place, worden die producten verkocht in Nederland. We motiveren bedrijven om geen kangoeroeproducten te gebruiken en te verkopen, om ervoor te zorgen dat deze belangrijke afzetmarkt in Nederland wordt gesloten. 

De verkoop van kangoeroeproducten is (nog) legaal in Nederland. Er is geen verbod op de import of verkoop hiervan. Rusland en Californië kennen al wel een dergelijk verbod. We hopen (en lobbyen ervoor) om in Nederland en de EU een importverbod te realiseren. 

De jacht en het kangoeroeleed 

De jacht op de kangoeroe gebeurt in Australië in het holst van de nacht. Jagers gaan er met trucks op uit en zodra ze een kangoeroe zien, verblinden ze het dier met de koplampen van hun wagens. Veel kangoeroes staan daardoor van schrik aan de grond genageld. De jager mikt… en raakt, of niet. In veel gevallen zijn de buideldieren niet direct dood, maar zijn er meerdere schoten nodig om ze te doden. Naar schatting wordt tot 40 procent van de volwassen kangoeroes niet in een keer doodgeschoten. De jacht veroorzaakt hierdoor enorm dierenleed. Sommige kangoeroes weten, gewond, weg te komen. Ze sterven een pijnlijke en langzame dood, of blijven de rest van hun leven half verminkt. Anderen lijden eerst door een aantal schotwonden, voordat ze het fatale schot krijgen.

Kangoeroejacht

Moederkangoeroes dragen hun jongen in hun buidel. Het komt vaak voor dat jagers deze ‘joeys’ aantreffen nadat ze de moeder hebben gedood. De babykangoeroes worden aan hun lot overgelaten of, ‘als nevenschade’ gedood. In tien jaar tijd zijn naar schatting acht miljoen joeys onder deze omstandigheden omgekomen. In totaal worden jaarlijks miljoenen kangoeroes in Australië gedood voor de jacht. 

De Australische overheid stelt elk jaar een quotum vast voor vier kangoeroesoorten die legaal mogen worden afgeschoten. Ze zegt dat door de jacht de kangoeroepopulaties onder controle blijven, zodat ze geen plaag gaan vormen. Een excuus om de jacht te kunnen voortzetten (en winst te blijven maken met de kangoeroe als exportproduct). Want uit onderzoek blijkt dat kangoeroepopulaties zichzelf relatief in balans houden, en ze hebben al te maken met verlies aan leefgebied, bosbranden en grote droogte. De wijze waarop de Australische overheid het quotum voor het aantal te schieten kangoeroes vaststelt, is uiterst dubieus: 

  • Er wordt geen rekening gehouden met de langzame voortplanting van kangoeroes; factoren zoals droogte, branden en verlies van leefgebied leiden tot een vermindering van het aantal;  
  • De overheid baseert haar schattingen op tellingen in de dichter bevolkte natuurgebieden, terwijl de aantallen kangoeroes buiten de reservaten veel kleiner zijn;  
  • De niet-commerciële jacht wordt helemaal niet gecontroleerd;  
  • Meer dan 1 miljard wilde dieren in Australië, waaronder vele kangoeroes, kwamen in 2019 en 2020 om tijdens de bosbranden. De bosbranden vernietigden daarnaast ook nog eens 22% van al het natuurlijke leefgebied van de kangoeroes.  
  • Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het ontbreekt aan adequate monitoring en transparantie en dat de huidige methodologie voor het opstellen van het quotum herzien zou moeten worden. 

Gezondheidsrisico’s 

Het leed en het dubieuze quotum van de Australische overheid, zijn al reden genoeg om in actie te komen en geen kangoeroeproducten te willen gebruiken. Een andere reden om geen kangoeroeproducten te gebruiken, is omdat de jacht veel risico’s voor de menselijke gezondheid met zich meebrengt. De dode kangoeroes worden ter plekke door de jagers van ledematen ontdaan, zonder enige vorm van toezicht. De kangoeroes moeten vervolgens naar een koelfaciliteit worden gebracht, maar om daar te komen rijden de jagers soms wel tot acht uur in de verzengende hitte, voordat het vlees kan worden verwerkt.

Naleving van de meest basale hygiënevoorschriften is onrealistisch. Hierdoor kunnen bacteriën hun gang gaan, en die zijn schadelijk voor de volksgezondheid. Zo bleek er in Nederland in 2014 en 2015 salmonella en E. coli te zijn aangetroffen op kangoeroevlees, en is er in kangoeroevlees bedoeld voor huisdiervoer de bacterie gevonden die Q-koorts veroorzaakt. 

De handel in wilde dieren, en producten daarvan, levert gezondheidsrisico’s op. Dat hebben we onder andere gezien bij de coronacrisis. De kangoeroejacht en verkoop van producten van kangoeroes moet worden gestopt vanwege de grote dierenwelzijnsproblemen, maar is dus ook aan te bevelen om volksgezondheidsredenen.  

Wat kun jij doen om kangoeroes te beschermen? 

Kangoeroes in het wild

Kangoeroes in het wild, waar ze thuishoren.

Wat doen wij om kangoeroes te helpen? 

  • We doen aan ‘kangoeroelobby’: we voeren gesprekken met bedrijven om hun aandeel in deze wrede jacht te stoppen, door geen kangoeroeproducten meer te verkopen. Zo bewogen wij al bedrijven als: Bol.com, Viking, Medpets.nl, Uut Twelle, Kiezebrink, Hondjekoek, BBQuality en Boomsma. 
  • We lobbyen bij de overheid voor een importverbod.  
  • We voeren campagnes om mensen bewust te maken van het leed achter kangoeroevlees en producten van kangoeroeleer, om ervoor te zorgen dat zij een betere keuze kunnen maken.
  • Bij grote rampen, zoals de bosbranden in Australië, helpen we wilde dieren. In Australië hielpen we toekomstige branden te voorkomen, en hielpen we met de opvang en medische zorg van verbrande dieren, zoals kangoeroes.