Vee-industrie gesponsord met jouw belastinggeld

09 december 2017

Wereldwijd lijden miljarden dieren in de vee-industrie. Wist je dat jouw belastinggeld daaraan bijdraagt? Hoe dat zit…?

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zegt het kabinet dierenwelzijn wereldwijd te willen verbeteren. Maar in plaats van dierenwelzijn te bevorderen, sponsort het dierenleed. Dat werkt zo:

  • Jij betaalt belasting aan de overheid.
  • De overheid helpt met dit geld Nederlandse bedrijven met onder meer handelsmissies, financieringen, onderzoekssubsidies en verzekeringen. Helaas ook bedrijven die in het buitenland bijdragen aan dieronvriendelijke vee-industrie.
  • Die bedrijven maken systemen voor veestallen en exporteren die naar landen als Rusland, Oekraïne en China. Het gaat om drinkwatervoorzieningen, systemen voor ventilatie, software, slachtapparatuur en soms zelfs hele stalhuisvestingen.
  • Bij het besluit door de overheid om deze bedrijven al dan niet te steunen, wordt niet of nauwelijks gelet op dierenwelzijn.
  • Een deel van die systemen zijn tegenwoordig zelfs illegaal in Nederland.
  • Kortom: willens en wetens dragen Nederlandse bedrijven bij aan het wereldwijde lijden van dieren. De Nederlandse overheid is daaraan medeplichtig. Het helpt de totstandkoming van varkensgevangenissen, legbatterijen en plofkipfabrieken…

Dat kan natuurlijk niet! Teken de petitie en roep minister Sigrid Kaag op om het beleid aan te passen en elke steun aan dierenleed wereldwijd te stoppen.
Dankjewel! 

Teken de petitie

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp