varken, vee

5x vrijheid voor vee

Nieuws

Vrijheid voor mensen lijkt een gegeven goed. Als een mens niet vrij is, dan is er iets niet pluis. Maar hoe zit dat met kippen en varkens in de vee-industrie?

Op deze Internationale Dag voor de Rechten van het Dier (International Animal Rights Day) pleiten we voor een beter leven voor die varkens en kippen. Dieren zijn wezens met gevoel, met een innerlijk. Internationaal is afgesproken dat als je dieren houdt voor voedsel, je zoveel mogelijk de onderstaande ‘vijf vrijheden’ moet respecteren. Daarom zouden alle dieren een ‘vrij’ leven moeten hebben.Het leven van dieren in de vee-industrie is verre van vrij, zeker in landen als Rusland, Oekraïne, Vietnam en China. Onlangs onderzochten we hoe de Nederlandse overheid bedrijven steunt die de vee-industrie in het buitenland bevorderen. In die plofkipfabrieken, varkensgevangenissen en legbatterijen komen we de internationaal erkende vijf vrijheden helaas amper tegen…

1017674


Dieren in de intensieve veehouderij lijden hun leven lang.

1. Vrij van honger en dorst

Dieren zouden geen honger of dorst moeten hebben en geen voeding moeten krijgen die niet geschikt voor ze is. Dit staat haaks op hoe het daadwerkelijk is gesteld met kippen en zeugen waarmee wordt gefokt; vaak worden ze uitgehongerd – ze mogen niet te snel groeien en worden daarom op een streng dieet gezet. Kuikentjes krijgen de eerste 24 tot 72 uur nadat ze uit het ei zijn gekomen geen water of voedsel, met uithongering, dorst en de dood tot gevolg. Kuikens die ‘te laat’ uit het ei komen, worden met de overgebleven eierschalen weggegooid. Varkens, die als scharrelaars normaliter de hele dag door eten, krijgen slechts enkele keren per dag te eten. Ook hebben ze vaak geen toegang tot water tijdens transport.

 

2.Vrij van fysiek en psychisch ongemak

De varkens- en kippensoorten in de vee-industrie groeien snel. Deze soorten hebben vaak bewegingsproblemen en zijn heel gevoelig voor hitte. Ze leven in kale hokken, die hard en nat zijn. De hokken van legkippen bestaan niet zelden uit stalen kooiconstructies waardoor comfortabel liggen er niet bij is. Hoge concentraties ammoniak en stof veroorzaken problemen aan hun ogen, reukorgaan en ademhaling. Ook het transport en het slachten van deze dieren brengt veel leed. Zoals het verdoven met CO2 bij varkens voorafgaand aan het slachten en het elektrocuteren van kippen in een waterbad; methoden die onnodig leed met zich meebrengen.

1017631_0


Kippen zitten vaak opeengepakt in stalen kooiconstructies gevangen.

3. Vrij van pijn, verwondingen en ziektes

Dieren in industriële systemen ondervinden veel problemen. Ze hebben vaak moeite met bewegen, raken kreupel, hebben last van verwondingen (toegebracht door agressieve soortgenoten) en zijn gevoelig voor ziektes – denk aan de ruimingen vanwege vogelgriep. Daarnaast staan veel dieren bloot aan pijnlijke ingrepen; ze worden gecastreerd, hun staart en tanden of snavels en nagels worden geknipt. Bovenal: de slachtmethodes falen vaak, waardoor dieren soms nog bij kennis zijn als ze worden geslacht en extreme pijn ervaren. Ook ontbreekt het vaak aan veiligheidsmaatregelen waardoor grote hoeveelheden dieren sterven bij stalbranden.

4. Vrij van angst en chronische stress

Omdat varkens en kippen doorgaans opeengepakt worden gehouden in kale hokken en kooien, ervaren ze chronisch sociale stress. Ook worden angst en stress veroorzaakt door de ingrepen die ze moeten ondergaan, het opgepropte transport en uiteindelijk de slacht.

5.Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen

Het natuurlijke gedrag van dieren in de intensieve vee-industrie is onmogelijk. Zo is interactie met hun jonkies amper (varkens) of helemaal niet (kippen) mogelijk. Abnormaal gedrag, zoals kannibalisme, het plukken van veren en bijten in staarten, komt geregeld voor. En ten slotte leven de dieren maar kort, waardoor ze amper de tijd van leven hebben om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Ze groeien niet op: varkens leven vaak maar zes maanden, en kippen worden na 39 tot 42 dagen geslacht – ver voordat ze volwassen zijn. Ter vergelijking: varkens leven normaal gesproken 10 tot 15 jaar, terwijl kippen makkelijk zo’n 8 tot 10 jaar kunnen worden.1016498_0


Zeugen hebben nauwelijks de mogelijkheid tot interactie met hun jonkies. 

De Nederlandse overheid draagt bij aan deze grove inbreuken op de vijf vrijheden, door de steun aan Nederlandse bedrijven die in het buitenland meehelpen dieronvriendelijke vee-industrie uit de grond te stampen.

Samen vragen we de minister van Buitenlandse Handel, Sigrid Kaag, om daarmee op te houden. Teken de petitie

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over