Kip buiten

8 redenen waarom je minder vlees zou moeten eten

Nieuws

Minder vlees eten heeft een enorm effect hebben op onze planeet, onze gezondheid en dieren. Twijfel jij nog? Lees dan hier 8 redenen waarom je minder vlees zou moeten eten!

1. Het is beter voor het milieu  

De vee-industrie is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering en ontbossing. Op dit moment stoot de vee-industrie meer broeikasgassen uit dan al het transport ter wereld samen. Door minder vlees te eten creëren we minder uitstoot, wat weer bijdraagt om de klimaatdoelen van Parijs te behalen. Als we onze vleesconsumptie niet verminderen, wordt het bijna onmogelijk om de klimaatdoelen te behalen.

2. Het voorkomt dierenleed

Van de meer dan 70 miljard dieren die jaarlijks in de veehouderij worden gehouden, brengen 50 miljard hun leven door op fabrieksboerderijen. Hier worden dieren als producten gezien in plaats van als levende wezens met gevoel. Dieren in de industriële veehouderij leiden vaak een kort en ellendig leven en zitten opgesloten in kleine kooien, kratten of hokken, waardoor ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Door minder vlees te eten kunnen we voorkomen dat dieren lijden. 

Vaak zijn mensen zich niet bewust van het leed dat achter de vee-industrie schuilgaat. Samen met actrice Abbey Hoes ontwikkelden we daarom dit jaar een campagne om mensen bewust te maken van het leven dat dieren leiden in de vee-industrie.

Lees hier meer.

Abbey Hoes in actie voor veedieren

3. Je helpt werkomstandigheden verbeteren

Met werknemers in de vee-industrie wordt vaak net zo wreed omgegaan als met de dieren. Ze werken op hoog tempo met gevaarlijke machines waardoor levensbedreigende verwondingen op de loer liggen, kunnen aandoeningen aan de luchtwegen krijgen door slechte lucht in bijvoorbeeld stallen, lijden aan PTSS en worden blootgesteld aan gevaarlijke resistente bacteriën. Door minder vlees te eten kom je op voor deze werknemers en gaat er geen geld meer naar bedrijven die slecht omgaan met hun werknemers.   

4. Het bespaart water

In de vee-industrie wordt veel water gebruikt, zo gaat in de Verenigde Staten maar liefst 56% van al het water naar de veeteelt. Om vlees te produceren is veel water nodig; in elke stap van het vleesproductieproces wordt water gebruikt. De dieren drinken water en om veevoer te produceren is water nodig. Ook om machines te laten werken en om het vlees te verpakken wordt water gebruikt. Volgens Food Tank vereist de productie van 500 gram rundvlees ongeveer 6.809 liter water, om 500 gram aan varkensvlees te produceren is ongeveer 2.180 liter water nodig.

Het is belangrijk om te bedenken dat water ook op kan raken. Vaak groeien we op met het idee dat er altijd genoeg water zal zijn, toch is dit niet het geval. In 2018 was er bijvoorbeeld al een tekort aan water in verschillende grote steden in Brazilië, India en Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika werd zelfs gevreesd dat het water compleet op zou zijn en er geen druppel meer uit de kraan zou komen. Door minder vlees te eten kunnen we dus een tekort aan water voorkomen.   

Koe buiten

5. Geen vlees eten is goed voor je gezondheid

Er zijn oneindig veel onderzoeken die aantonen dat het beter is om plantaardig te eten. Door plantaardig te eten, vermindert de kans op een aantal kanker- en hartaandoeningen en leef je over het algemeen langer. Je helpt dus je eigen gezondheid te verbeteren en stelt ook een goed voorbeeld voor de mensen om je heen.

6. Het beschermt wilde dieren

Een derde van de oppervlakte op aarde wordt gebruikt voor vee of om gewassen voor veevoer op te verbouwen. Om hiervoor meer ruimte te creëren wordt tropisch oerwoud gekapt. Door het kappen worden wilde dieren uit hun natuurlijke leefgebied gejaagd en verliezen we diersoorten met alarmerende snelheden. Experts waarschuwen zelf voor massale uitsterving. Zo heeft het eten van vlees dus ook een groot effect op dieren in het wild en help je diersoorten te behouden als je plantaardig eet.

Orang oetan buiten

7. Het helpt honger te bestrijden

Een koe eet in haar leven vele kilo's aan veevoer, voordat ze kan worden geslacht en er rundvlees als eindproduct overblijft. Een koe eet bijvoorbeeld 7 kilo aan graan, om 500 gram rundvlees op te brengen. Stel je eens voor dat deze koe er niet is. Dan hebben we niet de 500 gram rundvlees, maar houden we wél 7 kilo graan over. Van die 7 kilo kunnen veel meer mensen eten. Er is al een voedseltekort; bijna een miljard mensen op aarde lijdt honger. Door minder vlees te eten, blijft er meer eten over en lossen we dus een deel van het voedseltekort op.  

8. Het is lekker en makkelijk!

Plantaardig eten is niet moeilijk en is zelfs erg lekker. Probeer het eens! Verandering begint bij jezelf. Als we onze planeet, onze gezondheid, onze werkers en dieren willen beschermen moeten we onze vleesconsumptie verminderen. Dit betekent dat we moeten switchen naar plantaardige alternatieven of alternatieven zoals kweekvlees. Beloof jij diervrij te eten?

Doe de ‘diervrij’ belofte

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over