8x kippenleed door fastfoodketens

8x kippenleed door fastfoodketens

Nieuws

Fastfoodketens doen teleurstellend weinig voor hun kippen. De kipnuggets, burgers, broodjes en pizza's zijn niet bepaald diervriendelijk gemaakt. Deze eerste ranking ter wereld toont hoe slecht acht fastfoodketens omgaan met het welzijn van hun kippen.

Hoe behandelen fastfoodbedrijven hun vleeskippen? Dat onderzochten we in The Pecking Order; een ranking die vanaf nu elk jaar gaat verschijnen. De resultaten zijn zorgwekkend: geen van de bedrijven neemt het welzijn van de kippen serieus. Zo blijkt dat geen van de fastfoodketens specifiek internationaal beleid heeft om het welzijn van hun kippen te verbeteren. Veelal kan niet eens gegarandeerd worden dat kippen op een diervriendelijke wijze worden geslacht.

We deden het onderzoek aan de hand van publiekelijk beschikbare informatie op drie aspecten: interesse, ambitie en prestatie op het gebied van kippenwelzijn. Zo is het beleid van de bedrijven onder de loep genomen om te achterhalen hoe belangrijk kippenwelzijn is voor de bedrijven. Doelstellingen en targets zijn onderzocht om te zien welke beloftes de bedrijven deden om het welzijn van hun kippen te verbeteren. In rapportages van de bedrijven is gezocht naar prestaties en transparantie over het nastreven van beloftes om het welzijn te verbeteren. De bedrijven konden in totaal een score van 90 punten behalen.     De scores op een rij:

Matig

Drie fastfoodketens scoorden het minst slecht in de ranking. Deze bedrijven toonden als enigen ambitie om van de plofkip af te stappen en de grootste problemen voor kippen in de vee-industrie aan te pakken – al zijn die afspraken gelimiteerd tot specifieke regio's en landen. 

burger_king_0
1. Burger King

Burger King zegt het zelf: 'Taste is King'. Dus niet hun kippen. Dat zijn nu nog plofkippen die opeengepakt zitten in megastallen. Er gloort gelukkig licht aan het eind van de tunnel. In Amerika heeft Burger King beloofd in 2024 van de plofkip te zijn afgestapt. Daarmee scoren ze punten, maar niet genoeg om op dit moment verder te komen dan de beoordeling 'matig' in de ranking. 

2. Starbucks 

starbucks_0


Ook Starbucks heeft beloofd in Amerika in 2024 plofkipvrij te zijn. Dat is mooi, maar voor de rest van de wereld is het onduidelijk wat de ambitie is. Ook ontbreekt elke rapportage over of, en zo ja in welke mate, Starbucks het leven van de kippen al heeft verbeterd. Dat is bij elkaar te weinig voor een voldoende. 
subway

3. Subway

Subway heeft eveneens toegezegd in Amerika uiterlijk 2024 van de plofkip af te stappen. Over de rest van de wereld is het bedrijf minder duidelijk. Net als Starbucks verzuimt Subway te rapporteren over de verbeteringen. Dat verdient dus niet meer dan een 'matig'.  

Onvoldoende4. McDonald's

mcdonalds


Een 'happy meal' bij McDonald's? Niet voor hun kippen. Het zijn plofkippen. Het erge is bovendien dat McDonalds nog geen aanstalten heeft gemaakt de plofkip in de ban te doen. McDonald's scoort een 'onvoldoende' in de ranking. 
kfc
5. KFC

Hoewel de kippen bij KFC het hart van het bedrijf vormen, worden ze zo niet behandeld. KFC grossiert in plofkippen en scoort daarom een 'onvoldoende' in The Pecking Order.

6. Pizza Hut

pizza_hut


Ook Pizza Hut kwam niet bepaald goed uit de verf in de ranking. Na het onderzoeken van het beleid, ambities en prestaties op het gebied van kippenwelzijn, kreeg deze keten helaas een onvoldoende. Het bedrijf legt stukjes plofkip op hun pizza en lijkt nog niet het voornemen te hebben om daar wat aan te doen.   
nandos
7. Nando's 

Deze Zuid-Afrikaanse restaurantketen scoort 'onvoldoende' op het welzijn van hun vleeskippen, en is bijna de hekkensluiter van het rijtje.

 

Zwaar onvoldoende 8. Domino's (zowel Domino's Pizza Group als Domino's Inc)

dominos


Last én least is Domino's. Zij bungelen onderaan het lijstje met de score van 'zwaar onvoldoende'. Op geen van de onderzochte aspecten zijn punten behaald.  
ranking

Dierenwelzijn bevorderen

We voeren internationaal campagne om het leven van dieren in de vee-industrie te verbeteren, zoals voor kippen en varkens. Van de bedrijven verwachten we dat ze ten minste:  

  • Kippen gebruiken van een ras dat langzamer en gezonder groeit.
  • Hun kippen meer ruimte geven om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. En dat hierbij in geen geval gebruik wordt gemaakt van kooien.
  • Kippen meer mogelijkheid bieden om zich natuurlijk te vertonen gedragen door stallen te verrijken met zitstokken of platformen en voorwerpen waarin ze kunnen pikken, er natuurlijk licht is en de bodembedekking van goede kwaliteit is.
  • Verzekeren dat hun kippen op meer diervriendelijke wijze worden geslacht, waarbij kippen niet levend aan haken worden opgehangen en waarbij de dieren buiten bewustzijn zijn voordat ze worden geslacht.

Winst over de rug van dieren

Naar schatting leiden wereldwijd elk jaar veertig miljard vleeskippen een leven vol leed in de vee-industrie. Ze leven ongeveer veertig dagen voor ze worden geslacht – wanneer ze praktisch nog kuikens zijn. In de korte tijd dat ze leven, zitten de kippen in overvolle, donkere megastallen gepropt. Ze zijn doorgefokt om onnatuurlijk snel te groeien – wat een enorme druk legt op hun hart, longen en poten. In hun korte leven ervaren veel van hen chronische pijn, waarbij ze lijden aan onder meer kreupelheid, huidbeschadigingen en hartfalen.

Wat jij kunt doen voor dieren in de vee-industrie

Petities zijn krachtige middelen om druk te zetten op bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de politiek. Momenteel doen we mee aan een burgerinitiatief, om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de vee-industrie in Europa. Elke stem telt mee, dus laat je horen door je handtekening te zetten! Daarnaast kun je diervriendelijker eten met behulp van de volgende tips: let bij dierlijke producten op de keurmerken, vervang zuivelproducten voor plantaardige en probeer alternatieven te vinden voor vlees en vis. 

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over