stalbrand, kippen, varkens, dierenwelzijn, dierencoalitie

Consument moet meebetalen om dieren te beschermen tegen stalbranden

Nieuws

In het rampjaar 2018 verloren 122.000 dieren in de vee-industrie het leven door stalbranden. Het is tijd voor actie; daarom schreven we samen met de Dierencoalitie een brief aan de Tweede Kamer: de consument moet gaan meebetalen zodat stalbranden kunnen worden voorkomen.

Stalbranden bleken in 2018 helaas weer aan de orde van de dag. Van Woudenberg tot Willemstad en van Didam tot Scherpenzeel en Barneveld... Duizenden kippen, varkens, koeien, paarden en kalfjes kwamen om in hun stal doordat ze verbrandden of stikten door de rook. In totaal stierven 122.000 dieren een onnodige dood – een aantal dat vergelijkbaar is met het aantal inwoners van een stad als Maastricht of Leiden. Vandaag is er een plenair debat in de Tweede Kamer over veehouderij. Een van de momenten waarop onderwerpen als stalbranden onder de aandacht gebracht kunnen worden. Samen met de Dierencoalitie roepen we daarom vandaag minister Carola Schouten, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op om dringend maatregelen te nemen.  In 2012 ging een Actieplan Stalbranden van start. Hoewel dit een mooi (maar laat) initiatief was om stalbranden tegen te gaan, en het wellicht erger heeft kunnen voorkomen, is het resultaat geen sterke daling in het aantal slachtoffers. De afgelopen drie jaar kwamen er ruim 2,5 keer zoveel dieren om bij stalbranden als in de drie jaar ervoor. stalbranden

Zeer grote kans

Bij het uitbreken van een brand blijken dieren relatief een zeer groot risico te lopen om door brand om het leven te komen. 

De kans dat een dodelijke brand uitbreekt in een stal is tientallen tot honderden keren groter dan dat er een dodelijke brand uitbreekt in een woning. Voor pluimveestallen is de kans zelfs bijna 500 (!) keer groter. 

Bovendien loopt het gemiddeld aantal slachtoffers bij een dodelijke stalbrand in de duizenden, bij dodelijke woningbranden ligt dit net boven de één.

20170816_stalbrand_kippen_swifterband_067

Dieren redden door maatregelen

Het Actieplan Stalbranden is ontoereikend gebleken. Het is de hoogste tijd voor het implementeren van een scala aan maatregelen. Zo lag de focus in het Actieplan 2012-2016 en Actieplan 2018-2022 op preventie en, in mindere mate, het beheersen van ontstane branden. Dat is niet genoeg. Er zijn ook maatregelen nodig om in geval van brand de dieren te evacueren. Wij zijn ervan overtuigd dat we tienduizenden dieren van een verschrikkelijke dood kunnen redden als deze maatregelen worden genomen:

  • Verplichte rookmelders in technische ruimtes en bij elektrische apparatuur; 
  • Verplichte sprinklerinstallatie in technische ruimte; 
  • Verplichte vernevelingsinstallaties in de stallen; 
  • Adequate blusvoorzieningen; 
  • Verplichte bliksemafleider; 
  • Betere compartimentering; 
  • Evacuatiemogelijkheden. 

Samen met de Dierencoalitie pleiten we ervoor dat de kosten hiervan worden doorberekend in de consumentenprijs – bijvoorbeeld via een fonds – zodat deze niet worden afgewenteld op de veehouder, die nu al onder druk staat tegen zo laag mogelijke kosten te produceren. Zo kunnen we samen dierenlevens redden en dragen consumenten van dierlijke producten een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Dierencoalitie

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van veertien dierenbeschermingsorganisaties voor politieke belangenbehartiging. De Dierencoalitie vertegenwoordigt ons en andere organisaties zoals stichting AAP, IFAW, Bont voor Dieren en Dierenlot, in Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over