biggetjes, pensioenen, varken

Dierenwelzijn in de investeringen van verzekeraars en pensioenen

Nieuws

Als dierenbeschermingsorganisatie nemen we deel aan twee convenanten met de verzekeringssector en pensioensector. Heel belangrijk, want daarmee zorgen we ervoor dat verzekeraars en pensioenfondsen beter rekening gaan houden met dierenwelzijn. We blikken terug op de vorderingen van dit jaar.

We ondertekenden op 5 juli 2018 het Convenant Internationaal Verantwoord Beleggen in de Verzekeringssector. En in december 2018 volgde het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Ook andere non-profitorganisaties, zoals Amnesty, Oxfam Novib en Stichting Natuur & Milieu zijn deelnemers aan de convenanten. Daarnaast doen ook de overheid en de vakbonden mee, en natuurlijk verzekeraars en pensioenfondsen.De convenanten zijn in het leven geroepen om gezamenlijk afspraken te maken over internationaal verantwoord beleggen en deze samen uit te voeren. Het doel is om problemen met bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen, milieuschade of dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen, aan te pakken of te herstellen.

Verantwoord beleggen, hoe werkt dat?  

Een verzekeraar of een pensioenfonds kan bijvoorbeeld beleggen in een palmolieplantage waar sprake is van slechte arbeidsomstandigheden en ontbossing. Of in een vleesproducent die niet goed rekening houdt met dierenwelzijn. Verzekeraars en pensioenfondsen kunnen de invloed die zij via hun investeringen hebben, gebruiken om eisen te stellen aan de bedrijven waarin zij geld stoppen. Bijvoorbeeld door te eisen dat de vleesproducent het welzijn van zijn dieren verbetert, en te eisen om over deze verbeteringen aan de verzekeraar of het pensioenfonds te rapporteren.

slapend_biggetje

Convenant Verzekeringssector

De deelnemers aan het convenant Verzekeringssector zijn begonnen met het bespreken van voorbeelden uit de praktijk om hier lessen uit te trekken voor betere investeringsbeslissingen. Tijdens een van deze bijeenkomsten hebben wij een voorbeeld gepresenteerd over een grote Amerikaanse vleesproducent, waar grote dierenwelzijnsmisstanden voorkomen.

Ook is er een lijst opgesteld met de kennis en netwerken van deelnemende non-profitorganisaties, waar verzekeraars gebruik van kunnen maken. Tenslotte maken we momenteel gezamenlijk thematische beleidskaders over landrechten, controversiële wapens en controversiële wapenhandel, klimaatverandering, kinderrechten en dierenwelzijn. Deze kaders worden in 2020 gepubliceerd, en kunnen dan door verzekeraars worden gebruikt om hun investeringsbeleid vorm te geven. Meer lezen over wat er dit jaar allemaal is gebeurd? Lees dan de jaarrapportage van het Convenant Verzekeringssector.

Convenant Pensioenfondsen

In het Convenant Pensioenfondsen zijn de deelnemers begonnen met de ontwikkeling van een instrumentarium; een hulpmiddel dat pensioenfondsen kunnen gebruiken om hun investeringsbeleid stap voor stap maatschappelijk verantwoord te maken. Ook is er een inspirerende bijeenkomst georganiseerd door de Pensioenfederatie, waarbij de deelnemende non-profitorganisaties hun kennis over thema’s als mensenrechten en klimaatverandering konden delen. Wij gaven er twee workshops over dierenwelzijn in de vleesindustrie voor een groep geïnteresseerde pensioenbestuurders.

Tenslotte is er een nulmeting gehouden. Hierin is onderzocht welke stappen de pensioenfondsen bij de start van het Convenant al hebben gezet om maatschappelijk verantwoord te gaan beleggen. En hoe de non-profitorganisaties de pensioenfondsen daarbij, bijvoorbeeld door het delen van kennis, van dienst kunnen zijn. Deze meting wordt jaarlijks herhaald, zodat we kunnen zien welke voortgang er wordt geboekt.

1014612
kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over