Koeien in de wei

Doelstelling Convenant Weidegang verder weg dan ooit

Nieuws

Het Convenant Weidegang dat vier jaar geleden is ondertekend door tientallen partners uit de zuivelketen met als doel koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden, werkt niet. Dat blijkt uit de jaarlijkse supermarkttelling van World Animal Protection.

In de jaarlijkse supermarkttelling zijn producten die ten minste voor 50 procent uit koemelk bestaan geïnventariseerd en gecategoriseerd als weide en niet-weide. Het percentage weidemelkproducten en biologische zuivelproducten in de onderzochte supermarkten is nog laag, maar heeft wel een groei laten zien in de afgelopen jaren. Vooral Albert Heijn is zowel relatief als absoluut de grootste met een groei van zeven procentpunt sinds 2013. Opvallend: er is geen significant verschil tussen winkelketens die het Convenant Weidegang wel of niet ondertekend hebben.

Productgroepen

Er bestaan grote verschillen tussen productgroepen. Bij melk, yoghurt en vla domineren producten met een weidemelklogo of biologisch keurmerk. Er blijven echter groepen waar consumenten niet of nauwelijks een verantwoorde keuze kunnen maken. Dit geldt onder meer voor chocolademelk, babyvoeding, koffiemelk, ijs, slagroom en roomboter. Zo varieert het percentage verantwoorde chocolademelk in de onderzochte supermarkten van 0 tot 8.3 procent.

Doelstelling Convenant Weidegang

Het Convenant Weidegang is in 2012 van start gegaan met als doel de trend van het jaarrond opstallen te keren door ‘koeien zoveel als mogelijk weidegang te bieden en tenminste het huidige niveau (2012) van melkveebedrijven met weidegang te behouden.’ Vier jaar later is die doelstelling verder weg dan ooit. Er hebben nog nooit zoveel melkkoeien het hele jaar binnen gestaan als bij de laatste telling van het CBS: 35%. En dat terwijl het aanbod van verantwoorde zuivel bij de aangesloten supermarkten Albert Heijn en Jumbo de afgelopen jaren juist een verbetering laat zien.

De convenantpartners doen niet genoeg of er zijn er niet genoeg van of, waarschijnlijk, een combinatie daarvan. Het Convenant Weidegang is bovendien achterhaald. Het kabinet heeft sinds 2015 de doelstelling dat in 2020 80% van de koeien weidegang moet hebben. Als die doelstelling niet op vrijwillige basis wordt gehaald, lijkt wetgeving onvermijdelijk. De meetmethode van het Convenant is overigens niet adequaat: in lijn met het kabinetsstandpunt dient gekeken te worden naar het percentage koeien dat weidegang krijgt, niet naar het percentage bedrijven dat weidegang toepast zoals nu nog in het Convenant gebeurt.

Koop weidemelkproducten

Consumenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van koeien in de wei. Zo kunnen ze bij het kopen van zuivelproducten kiezen voor producten met een weidemelklogo of een biologisch keurmerk. Ook de keuze voor kleinschaliger initiatieven zoals zuivel van Boerengilde en Zuivelmakers helpt koeien in de wei te houden. Mochten er geen producten met gegarandeerde weidemelk voorhanden te zijn, dan zijn plantaardige zuivelalternatieven een manier om niet bij te dragen aan het levenslang opsluiten van koeien in stallen.

>> Roep supermarkten op: meer weidezuivel in de schappen!

>> Lees hier het volledige rapport Supermarkttelling weidezuivel 2016

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over