Cargo of Cruelty

Ethiopian Airlines speelt een grote rol in wereldwijde handel wilde dieren

Nieuws

Luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines speelt een grote rol in het verschepen van levende wilde dieren vanuit West-Afrika naar de rest van de wereld. Een handel gedreven door de vraag naar exotische huisdieren, met ernstig dierenleed, biodiversiteitsverlies en gezondheidsrisico’s als gevolg.

Voor ons nieuwste rapport Cargo of Cruelty onderzochten we de rol van de luchtvaartindustrie in de handel in wilde dieren. Ethiopian Airlines, de grootste luchtvaartgroep op het Afrikaanse continent, blijkt een zeer belangrijke schakel. De airline vervoert tot negen keer per maand levende wilde dieren naar minstens achttien landen over de hele wereld. Ook Nederland neemt deze dieren in ontvangst.

Schildpadden in bakjes

Luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines blijkt een zeer belangrijke schakel in de internationale handel in wilde dieren. 

Onderzoek naar de handel in exotische huisdieren

Het rapport biedt het meest gedetailleerde inzicht tot nu toe in de diversiteit en de wereldwijde omvang van de handel in wilde dieren die afkomstig zijn uit West-Afrika. In de periode tussen 2016 en 2020 hebben we activiteiten op sociale media beoordeeld om te laten zien hoe luchtvaartmaatschappijen de handel in wilde dieren stimuleren - waardoor het transport van wilde dieren kan voldoen aan de wereldwijde vraag naar exotische huisdieren.

Tweehonderd verschillende diersoorten, waaronder 187 gewervelde dieren, werden in deze periode geadverteerd als beschikbaar voor verkoop of export op slechts twee sociale media-accounts van wilde dierenhandelaren in Togo, West-Afrika. Het dierentransport vond plaats via ten minste dertien handelsroutes en door verschillende grote luchtvaartmaatschappijen. Ethiopian Airlines speelt de hoofdrol en is de meest gebruikte airline voor het vervoer vanuit West-Afrika. Ook via Air France-KLM werden dieren getransporteerd, en minstens vier transporten met wilde dieren gingen via Royal Air Maroc naar Nederland.

Schildpadden in bakjes

Ethiopian Airlines vervoert tot negen keer per maand levende wilde dieren naar achttien landen over de hele wereld.

Dierenleed en biodiversiteitsverlies

De wereldwijde handel in exotische huisdieren is grotendeels ongedocumenteerd, en regelgeving is onvoldoende. Een aantal aspecten van de handel voldoet mogelijk niet aan de internationale wettelijke vereisten. Ook blijkt dat legaliteit niet betekent dat de handel in wilde dieren veilig, duurzaam en diervriendelijk is. Bij de legale diertransporten zijn slechte vervoersomstandigheden, stress en risico’s voor de volksgezondheid evengoed aan de orde.

Genets, hagedissen, schildpadden, adders, kameleons en schorpioenen behoorden tot de meest vervoerde dieren via Ethiopian Airlines. Meer dan 7% van de vervoerde dieren zijn soorten die door het IUCN geclassificeerd als kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd, zoals de grauwe gier en de Timneg-papegaai. Grote aantallen West-Afrikaanse diersoorten slinken in een zorgwekkend tempo.

Schildpadden in bakjes

Hagedissen waren één van de meest verhandelde wilde dieren gedurende ons onderzoek.

De dieren lijden wanneer ze uit het wild worden gerukt en onder wrede omstandigheden gevangen worden gehouden. Hierdoor zijn ze gestrest, en kunnen ze infecties oplopen of zelfs doodgaan. Daarnaast hebben we grote zorgen over het transport. Ethiopian Airlines handelt waarschijnlijk niet in overeenstemming met de voorschriften van de International Air Transportation Association (IATA) voor levende dieren. Schildpadden zitten bijvoorbeeld zo dicht opeengepakt dat ze tijdens de reis moeite hebben om hun hoofd en nek volledig te strekken. Luchtvaartmaatschappijen die deze regels overtreden, kunnen volgens de IATA worden onderworpen aan wettelijke sancties.

Gezondheidsrisico’s

Niet alleen wordt de wereldwijde handel in wilde dieren beschouwd als één van de belangrijkste oorzaken van de ineenstorting van ecosystemen en het verlies van biodiversiteit wereldwijd, ook brengt het enorme volksgezondheidsrisico’s met zich mee. Aangenomen wordt dat meer dan 70% van de zoönotische opkomende infectieziekten afkomstig is van wilde dieren. Door de slechte dierenwelzijnsomstandigheden en de nabijheid van mensen, ontstaat de ideale situatie voor virussen om te muteren.

Ten minste vier van de 33 geanalyseerde transporten van Ethiopian Airlines bevatten zoogdieren die een groot risico met zich meebrengen voor de volksgezondheid, waaronder Afrikaanse civetkatten, primaten en moerasmangoesten. Deze dieren vlogen naar bestemmingen in Italië, Zuid-Korea, Thailand en Maleisië.

Schildpadden in bakjes

Civetkatten brengen een groot risico met zich mee voor onze volksgezondheid. 

Edith Kabesiime, Campagemanager Wilde Dieren bij World Animal Protection Afrika: ‘Terwijl de wereld nog steeds worstelt met de pandemie, is het heel belangrijk om te onthouden hoe het allemaal is begonnen: met de handel in wilde dieren. Mensen worden nog steeds onderworpen aan reisbeperkingen om de verspreiding van ziekten te stoppen, maar wilde dieren met een hoog risico voor de volksgezondheid worden wél over de hele wereld gevlogen. Luchtvaartmaatschappijen importeren levensreddende COVID-19-vaccins, maar exporteren tegelijkertijd levende wilde dieren, waarmee ze gevaarlijke ziekteverwekkers over de hele wereld verspreiden.’

Rol van Nederland

Ook Nederland speelt een rol in deze handel, en kan voor verandering zorgen. Niet alleen was onze luchtvaartmaatschappij de afgelopen jaren betrokken bij de handel en ontvingen we West-Afrikaanse dieren, ook zijn we met zeehaven Rotterdam en luchthaven Schiphol één van de belangrijkste handelsknooppunten van de Europese Unie. In zes jaar tijd (2014-2019) haalden we miljoenen levende wilde dieren ons land binnen. En dan rekenen we producten van wilde dieren niet mee. Eerder brachten we deze wrede handel al in kaart. We hebben als land daarom een grote verantwoordelijkheid om de handel in wilde dieren aan banden te leggen.

Schildpadden in bakjes

In zes jaar tijd ontvingen we in Nederland miljoenen levende wilde dieren.

Van social distancing naar wildlife distancing

Daarom roepen we de overheid op om het Nederlandse aandeel in de commerciële handel in wilde dieren te stoppen. De Nederlandse overheid moet verantwoordelijkheid nemen voor haar aandeel in de handel in wilde dieren, ter voorkoming van grootschalig dierenleed en ziekte-uitbraken. De politiek moet nu cruciale stappen zetten en de preventieve maatregelen nemen die we samen met andere dierenorganisaties hebben opgesteld in het manifest Van social distancing naar wildlife distancing.

Ook vragen we luchtvaartmaatschappijen om de handel in wilde dieren te helpen beperken. Wilde dieren zijn de slachtoffers van de internationale handel in exotische huisdieren, en ondergaan ondenkbaar leed. Airlines moeten afstappen van het vervoeren van wilde dieren in hun vloot, en de dieren thuislaten in het wild, waar ze horen.

Schildpadden in bakjes

Wilde dieren horen niet thuis in kleine bakje zonder beweegruimte - ze horen in het wild.

Een einde aan de handel in wilde dieren

Elke dag worden duizenden wilde dieren gestroopt of gekweekt en verkocht aan de wereldwijde miljardenhandel in wilde dieren – voor voedsel, voor huisdieren, voor traditionele medicijnen en voor amusement, wat enorm veel leed veroorzaakt en ons allemaal in gevaar brengt. Er moet een einde komen aan deze wrede, wereldwijde handel. Voor altijd.

Luchtvaartmaatschappijen importeren levensreddende COVID-19-vaccins, maar exporteren tegelijkertijd levende wilde dieren

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Kangoeroeleer viking

Teken tegen kangoeroe- producten

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

Meer over