Kippen zitten opeen gepropt in een kippenstal

Roep McDonald's op hun kippen beter te behandelen | Actie

Nieuws

Fastfoodketens doen nauwelijks iets om het welzijn van kippen te verbeteren. Dat blijkt uit onze jaarlijks ranglijst waarbij het dierenwelzijnsbeleid van de grote ketens in kaart wordt gebracht. Een positieve uitzondering is KFC: het bedrijf maakt als enige serieuze stappen in het verbeteren van het welzijn van kippen. Domino’s Pizza scoort van alle ketens het slechtst en McDonald's verliest punten ten opzichte van 2019.

In het onderzoek The Pecking Order worden de grootste ketens voor het tweede jaar beoordeeld op concrete toezeggingen, ambities en hun transparantie over dierenwelzijn. Van de meeste bedrijven liggen de standaarden extreem laag. Burger King, Pizza Hut en Domino’s Pizza scoren het slechtst. KFC is de positieve uitzondering en is als enige bedrijf serieus bezig om verbeteringen door te voeren.

Wereldwijd worden ieder jaar zo’n 60 miljard vleeskippen geslacht, waarvan het overgrote merendeel plofkippen. De klanten van de grote ketens eten vlees van kippen die onnodig veel hebben geleden. Plofkippen zitten dicht opeengepakt in stallen, vaak zonder daglicht en zijn eenzijdig doorgefokt op snelle groei, met allerlei welzijnsproblemen tot gevolg.

“Helaas tonen de meeste bedrijven ook nauwelijks ambitie om de omstandigheden van deze dieren ook maar een klein beetje te verbeteren”, vertelt onze directeur Dirk-Jan Verdonk. Domino’s Pizza staat helemaal onderaan op de ranglijst: het bedrijf is op geen enkele manier bezig met het welzijn van dieren.

kippen_0

kippen_0De kippen hebben geen plek om zich vrij te bovenop elkaar. 

KFC positieve uitzondering

KFC komt als enige fastfoodketen positief uit het onderzoek. Het bedrijf committeert zich aan verschillende welzijnsverbeteringen: het bedrijf gaat een langzamer groeiend kippenras gebruiken, dieren zullen meer ruimte en licht krijgen, en kunnen dan beter hun natuurlijke gedrag vertonen. 

Dirk-Jan Verdonk: "KFC laat zien dat commerciële belangen en het verbeteren van dierenwelzijn wel degelijk samengaan. Maar helaas gebeurt er verder bar weinig, sommige bedrijven scoren zelfs lager dan een jaar geleden. Wij zullen de bedrijven hierop blijven aanspreken en roepen ook banken, zoals Rabobank en ING -die voor miljarden fastfoodketens en hun kippenproducenten financieren- op om hen aan te sporen over te schakelen van plofkip naar een diervriendelijker kip".

McDonald's: geef jullie kippen een beter leven!

McDonald's scoort jaar op jaar slecht op het gebied van dierenwelzijn en verliest zelfs punten in de ranking ten opzichte van 2019. Hiermee veroorzaakt het bedrijf het lijden van honderden miljoenen kippen per jaar. We roepen McDonald's op: geef jullie kippen een beter leven door jullie beleid aan te passen:

  • Geef kippen meer ruimte om te bewegen
  • Gebruik een ras dat langzamer en op een natuurlijke manier groeit
  • Creëer verrijkte stallen waar kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen
  • Pas dit toe in alle landen waar jullie werkzaam zijn

Help jij de druk op te voeren bij McDonald's? Roep ze dan via Twitter of via hun Facebook klantenservice op hun kippen een beter leven te geven! Dankjewel!. 

Twitter  

Facebook klantenservice 

Meer over