Beer in gevangenschap in Vietnam

Grootste berenredding tot nu toe in Zuid-Vietnam

Nieuws

Het is onze grootste berenredding ooit. Deze maand steunden we de redding van negen beren van drie boerderijen in Zuid-Vietnam. Beren die ooit gevangen zaten voor hun gal, maar die nu een betere toekomst tegemoet gaan.

De extractie van berengal, waar deze beren voor werden gehouden, is sinds 2005 illegaal in Vietnam. Toch mogen boeren hun beren nog steeds houden als ‘huisdier’. Dat biedt de perfecte dekking voor de illegale berengalkweek. Samen met onze partners vormen we de Vietnam Ending Bear Farming Coalition om deze illegale kweek tegen te gaan. We vergroten het bewustzijn en overtuigen beereigenaren om hun beer over te dragen aan opvangcentra.

Een van de geredde beren op weg naar een betere toekomst

Een van de geredde beren in gevangenschap in Vietnam.

Zo ook de drie eigenaren van deze negen beren. Daar hebben we twee jaar lang ontzettend hard voor gewerkt. De eigenaren waren gestopt met de berengalkweek, maar hielden de dieren nog als huisdier en wachtten op compensatie vanuit de overheid. Compensatie die er niet komt, want ook de overheid moedigt het houden van beren niet aan.

De reddingsactie

Uiteindelijk lukte het om de eigenaren over te halen. Helaas moesten eerder geplande reddingsacties wegens COVID-19 worden uitgesteld, maar eind vorige week was het zover. Na langdurige onderhandelingen kwamen de boeren overeen om de beren op 10 en 11 februari over te brengen naar een berenopvangcentrum van Four Paws in de provincie Ninh Binh.

Op 10 februari bezocht het reddingsteam de eerste twee boerderijen. Op de eerste boerderij werden twee beren aangetroffen: een vrouwtje van 190 kg en een mannetje van 185 kg, die werden verdoofd en gekeurd voordat ze mee konden. De eigenaar van de tweede boerderij gaf vrijwillig vier beren mee. Deze beren hoefden niet te worden verdoofd en leken zelfs erg opgewonden.

Een van de geredde beren op weg naar een betere toekomst

Een beer wordt gecheckt op zijn gezondheid, en verdoofd voor zijn reis naar de opvang.

Een dag later waren de laatste drie beren aan de beurt. Ook zij werden gecontroleerd op hun gezondheid. Deze beren waren erg klein, met een gewicht tussen 50 en 60 kg, vanwege de slechte zorg van hun eigenaar.

De Vietnamese berengalindustrie

Het kweken van berengal is een van de ergste vormen van dierenmishandeling ter wereld. Het gal wordt op wrede wijze afgetapt, vaak door mensen zonder enige veterinaire opleiding. De beren worden soms zelfs dagelijks tot deze pijnlijke extracties gedwongen. Ze ervaren extreme angst en stress, terwijl de berengalindustrie totaal overbodig is – goedkope synthetische en plantaardige alternatieven zijn al lang in overvloed beschikbaar.

Een van de geredde beren op weg naar een betere toekomst

Samen met onze partners komen we in Vietnam in actie om deze wrede industrie te stoppen.

In 2005 was het aantal beren op boerderijen in Vietnam 4.300. Vandaag de dag zijn dat er nog minder dan 314, een vermindering van 93%. Reddingen als deze brengen ons dichter bij een berengalvrij Vietnam. 40 van de 63 Vietnamese provincies zijn nu vrij van berengalboerderijen, en we zullen blijven werken totdat ook de overige 23 vrij zijn van deze wrede praktijk.

Een betere toekomst

Gelukkig is er voor deze negen beren nu een einde gekomen aan hun leed. Ze gaan een betere toekomst tegemoet in de opvang van Four Paws. Hier kunnen ze vrij van wreedheid leven, met uitstekende zorg en dichter bij de natuur, waar ze thuishoren.

Een van de geredde beren op weg naar een betere toekomst

Een van de geredde beren op weg naar een betere toekomst.

In actie voor beren

Lees meer over ons werk voor beren en kijk wat je zelf kunt doen!

Ons werk voor beren

Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over