Historisch nieuws: einde aan kooien in de vee-industrie!

30/06/2021

Het gebruik van kooien in de vee-industrie wordt uitgefaseerd. Dat heeft de Europese Commissie vandaag beloofd naar aanleiding van het burgerinitiatief Stop de Kooien, waar wij als organisatie aan meededen. De commissie wil dat kooien voor kippen, moedervarkens, kalveren, konijnen, eenden, ganzen en andere dieren in de veehouderij wordt verboden en streeft naar geleidelijke uitfasering in 2027.