Nerts in gevangenschap

Hoger beroep houdt bontfokkerijverbod overeind

Nieuws

Een grote overwinning voor dierenbeschermend Nederland in het algemeen en collega-organisatie Bont voor Dieren in het bijzonder: de rechter besloot in hoger beroep dat het nertsenfokverbod rechtsgeldig is.

Geweldig nieuws voor de nertsen, van wie er jaarlijks zes miljoen in Nederland in kleine kooitjes moeten leven en vervolgens worden vergast voor hun vachtje.

Lange geschiedenis

Het verbod op de nertsenfokkerij kent een lange geschiedenis. Al in 1990 tekende zich een parlementaire meerderheid ervoor af, wat ertoe leidde dat toenmalig minister Brinkhorst een wetsvoorstel in voorbereiding nam. Na de val van het kabinet Kok II, zette de nieuwe minister Cees Veerman daar echter een streep door. Vervolgens dienden SP en PvdA in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in, dat in 2009 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Omdat in de Eerste Kamer met name de ChristenUnie twijfelde over de (financiële) compensatieregeling voor de nertsenfokkers, werd het voorstel enige keren worden aangepast en opnieuw in de Tweede Kamer in stemming gebracht –voordat de Eerste Kamer er eind 2012 mee akkoord ging.

De nertsenfokkers stapten vervolgens naar rechter. Uiteindelijk besloot die in mei 2014 dat het verbod niet rechtsgeldig zou zijn omdat de fokkers onvoldoende compensatie zouden krijgen. Dat besluit is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het hof oordeelde dat de nertsenhouders, die pas per 1 januari 2024 hun activiteiten moeten staken, ruim de tijd hebben hun bedrijf winstgevend af te sluiten.  

“De uitspraak is een enorme opsteker voor dierenbeschermend Nederland, maar ook daarbuiten”, aldus Dirk-Jan Verdonk, hoofd programma’s World Animal Protection Nederland: “die voedt het internationale momentum om de bontfokkerij de wereld uit te helpen. Felicitaties daarom voor onze collega’s van Bont voor Dieren die zich al die tijd voor dit verbod sterk hebben gemaakt.”

Nertsen en bont

De nertsen in de bontfokkerij zitten gehuisvest in kleine draadgazen kooitjes van 30 bij 85 bij 45 centimeter zonder mogelijkheid hun natuurlijk gedrag te ontplooien. Onderzoek van de Universiteit Wageningen bevestigt dat de dieren kampen met grote welzijnsproblemen. Ze vertonen veel stereotype gedrag, de jongen worden te vroeg bij hun moeders weggehaald en de moederdieren sterven in de winter soms zelfs van de honger omdat ze in die periode op een streng rantsoen worden gezet. Na zeven maanden worden de dieren gedood en gevild om van hun vacht bontjassen en bontkraagjes te maken. Van nature zijn nertsen solitaire roofdieren die langs en in het water leven in kilometerslange territoria ng.

Hoge Raad

In reactie op de uitspraak van vandaag hebben de nertsenhouders aangekondigd nog in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Deze kan de zaak echter niet inhoudelijk meer beoordelen. Alleen als de uitspraak van het hof tegen de rechtsregels is in gegaan of niet duidelijk is gemotiveerd, kan de Hoge Raad het vonnis nietig verklaren.   

De uitspraak is een enorme opsteker voor dierenbeschermend Nederland, maar ook daarbuiten.

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over