varken

Mooi nieuws: verzekeraars en pensioenfondsen aan de slag met dierenwelzijn

Nieuws

Verzekeraars en pensioenfondsen kunnen vanaf nu actief aan de slag om dierenwelzijn te verbeteren. Er zijn richtlijnen ontwikkeld zodat verzekeraars en pensioenfondsen met hun beleggingen een positievere bijdrage kunnen leveren aan de wereld. De richtlijnen gelden voor thema's zoals dierenwelzijn, klimaat, wapens en kinderarbeid.

De richtlijnen (ook wel themakaders) zijn gemaakt als onderdeel van het IMVO-convenant Verzekeringssector en het IMVO-convenant voor de Pensioenfondsen. Met deze kaders hebben verzekeraars en pensioenfondsen nu een concreet middel in handen om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen. 

Wij nemen deel aan deze convenanten, omdat we het belangrijk vinden dat dierenwelzijn wordt meegenomen in het beleggingsbeleid van verzekeraars en pensioenfondsen. Jaarlijks worden miljarden door hen belegd. In bijvoorbeeld de vee- en vleesverwerkingsindustrie, maar ook in supermarkten en fastfoodketens. Verzekeraars en pensioenfondsen kunnen via hun beleggingen een beter leven eisen voor miljarden varkens, kippen en koeien. 

Nienke van der Veen, onze Programmamanager Convenanten: 'Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van dierenwelzijn in de industriële veehouderij. Het leed van deze dieren blijft vaak verborgen, en bedrijven voelen zich niet gedwongen om openheid van zaken te geven. Dat moet anders, en grote beleggers kunnen daarin een belangrijke rol spelen. De productie en consumptie van vlees is bovendien nauw verbonden met andere thema’s, zoals klimaatverandering, volksgezondheid en werkomstandigheden voor werknemers. Met deze kaders geven we verzekeraars en pensioenfondsen een concreet handvat om daarmee aan de slag te gaan.’

koeien

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars ziet het convenant en de gepubliceerde themakaders ook als kans voor verzekeraars om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. 'Het benadrukt de inzet van verzekeraars om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen. De kaders kunnen ook behulpzaam zijn voor bedrijven buiten de verzekeringsbranche die ook een beleggingsbeleid voeren, dus doe er vooral je voordeel mee.”

'Partijen zoeken met dit convenant gezamenlijk naar mogelijkheden om verbeteringen op thema’s, zoals landrechten en kinderrechten, te realiseren', zegt Hanneke Schuiling, Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij Ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Met de publicatie van de themakaders geven partijen invulling aan de convenantafspraken hierover en kunnen verzekeraars hun IMVO-beleid in lijn met de afspraken over due diligence, zoals vervat in de OESO-richtlijnen en de UNGP’s, versterken.'

Kader dierenwelzijn

De themakaders voor dierenwelzijn gaan onder meer in op beleggingen in:

  • Bedrijven in de keten van voedselproductie en -consumptie (vlees, vis, zuivel, eieren), inclusief veehouderij- en visserijbedrijven, slachterijen en verwerkers, levensmiddelenproducenten, retailers, cateraars, fastfood- en restaurants en toeleveringsbedrijven.
  • Bedrijven in de farmaceutische-, cosmetica- en chemische industrie (dierproeven).
  • Bedrijven in de keten van kleding, textiel en woonartikelen (leer, wol, dons, veren, bont en zijde).

Bij deze bedrijfstakken is er een risico dat er geïnvesteerd wordt in dierenleed. Bijvoorbeeld doordat er te snel groeiende kippenrassen worden gebruikt (voor vleeskippen), dieren weinig leefruimte hebben, pijnlijke ingrepen worden gedaan (zoals het knippen de staartjes van biggen), dieren onnodig lijden bij de slacht, het levend plukken van ganzen of eenden en het onnodig uitvoeren van dierproeven.

In het themakader dierenwelzijn is te lezen hoe verzekeraars en pensioenfondsen beleggingen in dierenleed kunnen voorkomen door hun beleid daarop in te richten. 

Bekijk het kader voor dierenwelzijn convenant Verzekeringssector 

Bekijk het kader voor dierenwelzijn convenant Pensioenfondsen

plofkip, vee-industrie, kippen, mhp

Belangrijke lessen

In het IMVO-Convenant Verzekeringssector gaan verzekeraars, de overheid en NGO’s met elkaar in gesprek over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onlangs publiceerden we gezamenlijk de ‘geleerde lessen’, waarin ook de vleesindustrie wordt besproken. De vleesindustrie is een sector waarin niet alleen dierenleed voorkomt, maar brengt ook al te vaak milieuverontreiniging, risico's voor de volksgezondheid, CO2-uitstoot en slechte arbeidsomstandigheden met zich mee. Tijdens de sessies in het convenant was er veel ruimte en bereidheid om van elkaar te leren en zo een positieve bijdrage te leveren. Zo werd in ten aanzien van de vleesindustrie besproken dat een bedrijf dierenwelzijnsbeleid op papier kan hebben, maar dat dit nog niet betekent dat dit ook de praktijk wordt gebracht.

Naast de vleesindustrie zijn ook andere bedrijfssectoren besproken, zoals de palmolie- en de mijnbouwsector. Voorbeelden van geleerde lessen die zijn gedeeld zijn:

  • Baseer het IMVO-beleggingsbeleid op eigen bedrijfsprincipes en -waarden en combineer dit met internationale richtlijnen en wetgeving.
  • Start het IMVO-beleggingsbeleid en bouw dit vervolgens uit.
  • Een bedrijf met negatieve impact op mens, dier en/of milieu kent een hoger financieel risico en is daardoor geen verstandige langetermijninvestering.
  • Leer als NGO’s, overheid en verzekeraars van elkaar.
  • Engagement is effectiever bij samenwerking met andere verzekeraars en/of andere beleggers en NGO’s.

Bekijk de geleerde lessen binnen het convenant

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over