A group of mother pigs at feeding time. Production of animal feed is worsening the climate crisis.

Onderzoek: overheid doet niet genoeg voor minder vlees en zuivel

Nieuws

Minder vlees en zuivel eten wordt te weinig gestimuleerd door de overheid. Uit onderzoek dat we samen met andere organisaties hebben uitgevoerd, blijkt dat er wel wordt ingezet op meer plantaardig eten, maar nog niet genoeg op minder dierlijke producten zoals vlees, vis en zuivel.

Het onderzoek werd uitgevoerd door consultancybureau NewForesight. Zij onderzocht de afname van de consumptie van dierlijke producten. Volgens overheidsdoelstellingen moeten we in 2030 minder dierlijke producten eten in Nederland: de helft van alle eiwitten die we eten moet plantaardig zijn. Op dit moment is 43% plantaardig en 57% dierlijk. Een afname in de consumptie van vlees, vis en zuivel is een belangrijke stap in het verbeteren van het welzijn van dieren in de vee-industrie, én heeft daarnaast een positieve impact op het klimaat, dierenwelzijn en volksgezondheid. 

A cull dairy cow at auction

Overheidsingrijpen nodig om doelen te behalen

Het onderzoek stelt maatregelen voor die de overheid en marktpartijen kunnen oppakken, zodat de doelen om meer plantaardig te eten kunnen worden behaald. Bijvoorbeeld prijsprikkels, een betere balans in voedselaanbod en -promotie, werkbare doelstellingen en communicatie vanuit de overheid naar stakeholders over minder dierlijke consumptie.

‘Voor zowel dier, natuur als klimaat is het noodzakelijk om de transitie te versnellen’, zegt Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection. ‘Alleen doelstellingen zijn niet genoeg; nu is er concrete actie nodig om de stap naar minder dierlijke producten te kunnen maken.’

Meat alternatives in supermarket fridge - World Animal Protection

Gebrek aan politieke daadkracht 

Volgens het rapport ligt het debat over een afname van vlees en zuivel maatschappelijk en politiek zeer gevoelig. Daardoor spreken politici, beleidsmakers en overige stakeholders zich minder snel over dit onderwerp uit en komen voorstellen voor regelgeving en beleid niet van de grond. Ook wijst het rapport op de beperkte samenwerking tussen de verantwoordelijke ministeries. Er ontbreekt een eenduidige missie en visie van de overheid op dit gebied

Wij voerden het onderzoek samen uit met klimaat- en dierenwelzijnsorganisaties Dierencoalitie, ProVeg Nederland, Transitiecoalitie Voedsel, Varkens in Nood en Compassion in World Farming Nederland.

Meer over de eiwittransitie

Als we steeds meer plantaardige en dus minder dierlijke producten gaan eten, noemen we dat een eiwittransitie. Daarmee kunnen we onze voeding meer in balans brengen met wat goed is voor dier, klimaat en natuur, zodat minder veedieren voor ons consumptiepatroon hoeven te lijden. Benieuwd hoe dat precies zit?

Lees hier meer over de eiwittransitie

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over