kippen in veehouderij

Onderzoek: Wereldwijde toename vleesproductie bedreiging voor volksgezondheid

Nieuws

De wereldwijde industriële veehouderij heeft een directe impact op de gezondheid van de mens. Wij deden onderzoek naar de gezondheidsrisico’s, en zien dat zowel dier als mens slachtoffer wordt van de steeds maar toenemende vlees- en zuivelconsumptie.

Vandaag, op Wereldgezondheidsdag, brengen we dit onderzoek naar buiten. Met behulp van recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie laten we zien dat de manier waarop vlees wordt geproduceerd in direct verband staat met wereldwijde gezondheidsproblemen als ondervoeding, antibioticaresistentie en – wat we momenteel helaas veel zien in Nederland –ziekten als vogelgriep.

Mensen eten steeds meer vlees

Over de hele wereld wordt er steeds meer vlees gegeten. Zonder maatregelen is er naar verwachting in 2030 een groei van 30% in Afrika, 18% in Azië-Pacific, 12% in Latijns-Amerika en 9% in Noord-Amerika. Ook in Europa gaan we volgens prognoses niet minder vlees eten, al blijft de groei met 0,4% ten opzichte van andere werelddelen beperkt. Als de huidige – veel te lage - dierenwelzijnsstandaarden blijven bestaan, zullen er over de hele wereld miljarden dieren met teveel tegelijk in kooien of dichte stallen blijven leven, met verminkingen, stress en ziektes als meer de regel dan de uitzondering. En: ook de ideale omgeving voor ziekteverwekkers als vogelgriep om zich te verspreiden, met het risico om ook op de mens over te springen.

Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection, vindt het zorgelijk dat een internationaal actieplan uitblijft. ‘De huidige situatie toont opnieuw aan dat er veel mis is met de manier waarop we dieren houden. De industriële veehouderij veroorzaakt levenslang lijden voor dieren en is een gevaar voor de menselijke gezondheid. Nu zien we dat in Nederland aan de vogelgriep, maar de gevolgen zijn groot voor de hele wereld, zowel nu als in de toekomst. Vlees, vis en zuivel lijken misschien goedkoop, maar kosten ons wereldwijd veel geld door schadelijke gezondheidseffecten. Intussen investeren overheden in goedkoop vlees en daarmee in grootschalig en structureel dierenleed. Dat is echt niet langer houdbaar. Ons voedselsysteem moet dringend een slag maken naar diervriendelijk en duurzamer, want de huidige situatie is schadelijk voor mens, dier en planeet.’ 

pigs crowded on factory farm

Andere gezondheidsrisico’s

Naast het risico op zoönosen noemen we in het rapport meer manieren waarop de vee-industrie nu en in de toekomst onze volksgezondheid bedreigt. Zo sterven er jaarlijks 1,2 miljoen mensen door ‘superbugs’, bacteriën die door veelvuldig gebruik van antibiotica resistent zijn geworden. Dat aantal zal naar schatting komende decennia hard gaan groeien. Driekwart van alle antibiotica ter wereld wordt ingezet in de vee-industrie, voornamelijk op grootschalige veehouderijen met lage welzijnsstandaarden.

Ook ondervoeding en obesitas zijn gelinkt aan de mondiale vleesproductie: door de hoeveelheid land die wordt ingezet voor gewassen als soja om veedieren mee te voeren, worden voedseltekorten in de hand gewerkt. Tegelijkertijd nodigen de hoge volumes goedkoop vlees van grootschalige veehouderijen uit tot overmatige consumptie van vlees - een risicofactor voor cardiovasculaire ziekten.

Om deze risico’s in te perken, is het noodzakelijk dat we de huidige dierlijke consumptie per 2040 halveren. Als we samen minder vlees en zuivel eten, kunnen we de van de wrede vee-industrie een duurzamer voedselsysteem maken. Dat is veel beter voor de dieren… en onze gezondheid.

Wist je dat ook wilde dieren in de problemen komen door de vee-industrie?

Lees meer

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over