Jongen met paard in Cambodja

Ons lobbywerk loont: VN steunt beter welzijn boerderijdieren

Nieuws

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Commissie voor Mondiale Voedselzekerheid van de Verenigde Naties verklaard dat boerderijdieren wereldwijd beter beschermd moeten worden. Dat blijkt uit het aannemen van een grensverleggende reeks beleidsaanbevelingen, op 17 oktober in Rome.

Dat deze aanbevelingen er zijn gekomen, is het rechtstreekse gevolg van een tweejarige lobby door World Animal Protection.

Dirk-Jan Verdonk van het Nederlandse kantoor droeg bij aan deze lobby. Hij zegt: “Deze wijziging in het beleid van de VN is een forse stap vooruit en zet dierenwelzijn in de veehouderij centraal. Het betekent dat landen niet langer vragen ‘moeten we dierenwelzijn opnemen in onze aanpak?’ maar ‘hoe bereiken we beter dierenwelzijn?’ Door dieren goed te behandelen kunnen we armoede bestrijden, menselijke gezondheid verbeteren, de klimaatverandering aanpakken en de biodiversiteit op onze planeet beschermen.”

Volgens Verdonk hebben hij en zijn collega’s ervoor gezorgd dat het wezenlijke belang van dierenbescherming op wereldniveau wordt onderschreven. Het gaat om de erkenning dat beter dierenwelzijn bijdraagt aan meer voedselzekerheid. Hiermee kunnen duurzame ontwikkelingsdoelen, als een eind maken aan honger, betere voeding en bevordering van duurzame landbouw worden bereikt.

Door het opnemen van teksten over dierenwelzijn wordt duidelijk gemaakt dat regeringen dit tot prioriteit moeten maken bij het vormgeven van hun landbouwsysteem. Daarbij wordt beklemtoond dat dieren vrij van pijn, nood en honger moeten kunnen leven. En ook dat ze zich naar hun aard moeten kunnen gedragen, zoals dat is omschreven in de Vijf Vrijheden en in de standaarden van Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE).

Wij kunnen het lobbywerk voor dierenwelzijn blijven doen dankzij de steun van onze supporters.

  • Word ook donateur of doe een gift.
  • Teken de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn – en draag bij aan het welzijn van alle dieren wereldwijd door regeringen wereldwijd te vragen om te erkennen dat dieren gevoel hebben en kunnen lijden.

Deze wijziging in het beleid van de VN is een forse stap vooruit"

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over