Varken in kooi

Pensioendeelnemers ABP genegeerd over dierenwelzijn

Nieuws

Pensioenfonds ABP luistert niet naar het geluid van haar deelnemers. Dat moeten we helaas concluderen na onze campagne met een sms-actie, die door ABP werd geblokkeerd. Campagnemanager Julia Bakker: ‘Pensioendeelnemers van ABP sturen een signaal, maar het pensioenfonds weigert te luisteren.' We staan vandaag met een geluidkar bij het ABP-kantoor in Amsterdam, om dit geluid alsnog te laten klinken.

Met de campagne "Dierenleed. Mede mogelijk gemaakt door ABP" riepen we het pensioenfonds op niet langer te investeren in de industriële veehouderij. ABP investeert 8 miljard euro in de gehele keten van vlees- en zuivelproductie. Zo draagt het pensioenfonds bij aan grootschalig dierenleed, klimaatverandering en ontbossing. We startten een sms-actie, waarbij dierenvrienden met een sms een geluidsfragment konden laten afleveren bij ABP.   

Jan Siebelink over pensioen en dierenwelzijn
Schrijver Jan Siebelink staat achter onze boodschap en zegt: ‘Ik heb een pensioen bij ABP en vind het ontzettend kwalijk dat met mijn geld in de intensieve veehouderij wordt geïnvesteerd. De vee-industrie gaat gepaard met enorm dierenleed. Denk maar eens aan al die plofkippen in megastallen en varkens in kleine kooien. En dan spreken we nog niet eens van de verwoestende ontbossing in de Amazone voor de productie van veevoer. Ik hoop dat ABP alsnog naar haar deelnemers wil luisteren: dit geluid mag niet worden genegeerd.’

Julia Bakker, onze campagnemanager Dieren in de veehouderij vindt het jammer dat het pensioenfonds deze kans niet heeft aangegrepen: ‘Deze campagne was een kans voor ABP om te laten zien dat het de wensen van haar deelnemers belangrijk vindt. Er zijn meer dan 15.000 boodschappen verstuurd, stuk voor stuk prangende oproepen voor beleidsverandering. Maar ABP blokkeert deze gewoon. Het is pijnlijk dat ABP haar eigen deelnemers negeert en blijft investeren in een industrie die dieren en onze planeet schaadt.’ 

Geluidskar met noodkreten
Daarom laten we vandaag met een geluidskar voor het ABP-kantoor in Amsterdam alsnog noodkreten horen uit megastallen. Ook is er een dringend bericht te horen op Radio 1 en 2. Julia: ‘We staan hier namens miljarden dieren die wereldwijd tot een leven vol leed zijn veroordeeld, mede door de investeringen van ABP. Maar ook namens alle pensioendeelnemers die daar indirect aan bijdragen. Door ABP houdt 1 op de 6 Nederlanders (het aantal mensen met een pensioen bij ABP) een industrie in stand die dieren uitbuit en klimaatverandering veroorzaakt. Dat is toch niet te verantwoorden? ABP is dringend uitleg verschuldigd.’    

Ook eerder stonden we al bij ABP op de stoep. In 2021 weigerde het pensioenfonds onze petitie aan de financiële sector met 100.000 handtekeningen in ontvangst te nemen. Naar aanleiding van beide acties gaf ABP aan gesprekken te gaan voeren over herziening van het beleid, maar concrete acties blijven uit. Het pensioenfonds heeft geen dierenwelzijnsbeleid.  

Oproep aan ABP
Onze vraag aan het pensioenfonds is helder. We roepen ABP op in te zetten op halvering van de wereldwijde vee-industrie en consumptie van dierlijke eiwitten per 2040, het invoeren van gedegen dierenwelzijnsnormen en het sturen op kringlooplandbouw om de wereld voor dieren leefbaar te maken en te houden. 

Wat kun jij doen?
Ondanks dat de protest-sms-actie aan ABP is afgelopen, kun je je geluid aan het pensioenfonds laten horen. Dat kan op verschillende manieren. Lees hier wat jij kunt doen om ABP aan te sporen om dierenwelzijn te verbeteren.

Meer over