kip, vee-industrie, convenant, beleggen

Pensioenfondsen tekenen voor duurzaam beleggen

Nieuws

Vandaag hebben we, samen met pensioenfondsen, de vakbeweging en overheid een overeenkomst ondertekend waarmee de pensioenen beloven duurzaam te beleggen. Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen kan onder meer dierenleed voorkomen.

Door het beleggen van hun vermogen kunnen pensioenfondsen wereldwijd invloed hebben op bijvoorbeeld dierenwelzijn, mensenrechten en het milieu. Om die invloed beter te kunnen inzetten, is meer inzicht nodig in de risico’s in de wereldwijde beleggingsketen en samenwerkingen met (lokale) partners. 73 pensioenfondsen tekenden vandaag dit convenant, dat ervoor moet zorgen dat ze hun geld verantwoorder beleggen. De afspraken zijn opgesteld samen met ons en andere organisaties, vakbonden, de overheid en de Sociaal-Economische Raad (SER). 

Pascal de Smit, directeur World Animal Protection Nederland: 'Gezien de enorme dierenwelzijnsrisico’s die verbonden zijn aan beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen, zien we voor World Animal Protection een belangrijke rol weggelegd om pensioenfondsen te helpen die te identificeren en te mitigeren. We verwachten dat het convenant daarvoor van grote waarde zal zijn.’

45671915694_f199631a80_o

Pascal de Smit, directeur bij World Animal Protection Nederland, ondertekent het convenant.

Plofkipfabrieken en palmolie

De pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1180 miljard euro. Dat is geld van deelnemers in pensioenfondsen, die het geld laten groeien tot een goed pensioen voor hun deelnemers. Het wereldwijd beleggen van het geld dat Nederlandse pensioenfondsen beheren, is niet zonder risico's. Doordat niet al het geld dicht bij huis wordt geïnvesteerd, is het soms lastig om de activiteiten van bedrijven in de gaten te houden. De kansen bestaan dat dit geld wordt gebruikt door partijen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, of die dierenwelzijnsproblemen en milieuschade veroorzaken.

Door betere samenwerking moet voorkomen worden dat geld bijvoorbeeld wordt gebruikt voor financiering van instortende kledingfabrieken, plofkipfabrieken, verwoestende palmolieplantages of bij het opkopen van omstreden grondstoffen voor in telefoons. De pensioenfondsen kunnen door deze afspraken aan te gaan risico’s verminderen en hierdoor kunnen we samen onze invloed aanwenden om problemen op te lossen. 

Gerichte aanpak

Er bestaan al richtlijnen, van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die er voor moeten zorgen dat pensioenfondsen hun investeringen in goede banen leiden. Dit convenant moet het makkelijker maken om gezamenlijk te kijken naar waar het desondanks nog steeds mis gaat, en dat gerichter aan te pakken. Binnen het convenant gaan we samenwerken aan zes projecten waarbij samenwerking de invloed van pensioenfondsen kan vergroten. In januari wordt de eerste casus bekend gemaakt.   

Breed draagvlak

Er is een breed draagvlak voor het convenant. Naast World Animal Protection tekenden 73 pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.

ondertekeningen_pensioenfondsen_convenant

Het convenant werd ondertekend door drie ministeries, drie vakbonden, 73 pensioenfondsen en zes non-profitorganisaties waaronder World Animal Protection. 

Acht convenanten 

Het convenant is tot stand gekomen onder begeleiding van de SER. Met dit nieuwe convenant wordt er binnen de financiële sector breed gewerkt aan internationaal maatschappelijke verantwoord investeren. Eerder werden convenanten gesloten met banken en verzekeraars.

Er werden ook al convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend in de Verzekeringssector en de sectoren Duurzame Kleding en Textiel, Duurzaam Bosbeheer, Plantaardige Eiwitten, Verantwoord Goud en Voedingsmiddelensector. In totaal zijn er nu acht convenanten ondertekend. Gesprekken zijn nog gaande in onder andere de Natuursteensector, de Sierteeltsector en de Metallurgische sector. 

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over