Varkensstal

Stalbranden: een hardnekkig probleem

Nieuws

Aan bestaande stallen worden op dit moment niet meer veiligheidseisen gesteld dan aan een opslagplaats van materialen. Het is echt tijd voor betere maatregelen!

Initiatiefgroep stalbranden

Het probleem omtrent de stalbranden speelt al jaren. In 2009 heeft zich al een initiatiefgroep gevormd vanuit de veehouderij, brandweer, verzekeraars en overheid. Die constateerde onder meer:

  • Het ontbreekt aan goed inzicht in het aantal branden, oorzaken en mate van beheersbaarheid.
  • Van zeker 30% van de stalbranden is de oorzaak niet achterhaald.
  • 40% van de branden wordt veroorzaakt door kortsluiting in de stal, ondoordachte werkzaamheden aan of in de stal en oververhitting van machines en installaties.
  • In de bouwregelgeving is geen rekening gehouden met het specifieke karakter van veestallen, namelijk dat in de gebouwen naast mensen ook dieren verblijven.

De initiatiefgroep neemt zich voor om over een en ander in 2012, drie jaar later dus, een advies te geven aan de staatssecretaris van Landbouw. Begin 2013 besluit deze, in de persoon van Sharon Dijksma, dat er hogere eisen gesteld moeten worden aan nieuwbouw. Die eisen gelden echter niet voor bestaande stallen. Voor deze stallen worden op dit moment niet meer veiligheidseisen gesteld dan aan een opslagplaats van materialen.

Dijksma’s opvolger, Martijn van Dam, belooft begin november 2016 dat er in de eerste helft van 2017 – vier jaar later dus – een evaluatie van deze hogere eisen zou plaatsvinden. Hij meldt de Tweede Kamer ook dat er in 2016 bij 37 stalbranden al 168.000 dieren zijn omgekomen. Daar moet nog bij opgeteld de 33.000 varkens die eind vorig jaar in Wintelre omkwamen, dan komt je op meer dan 200.000! Deze evaluatie is nog steeds niet aan de Tweede Kamer gestuurd.

Verworpen motie

In 2017 is het aantal slachtoffers nóg weer groter. Een stalbrand in juni in Woudenberg kostte alleen al aan 80.000 kippen het leven. Terwijl onlangs een varkensbedrijf afbrandde waardoor 24.000 varkens een akelige verbrandingsdood stierven. Een motie van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Dion Graus van de Partij voor de Vrijheid, die opriep tot extra maatregelen om deze vreselijke en onnodige stalbranden te voorkomen, werd recent nog door de Tweede kamer verworpen. ChristenUnie, SGP, CDA en D66 stemden tegen deze motie.

Maatregelen

Van Dam meldt dat het “het verplicht stellen van brandmelders [wordt] onderzocht.” En hij vervolgt: “Het is altijd makkelijker om iets dergelijks verplicht te stellen via een kwaliteitssysteem van de sector zelf dan om dat via wetgeving te doen, want dan moeten we er ook handhavingscapaciteit op zetten.”  En hij verzucht: Ja, soms is het helaas een economische kwestie.” Als we de veehouders ertoe verplichten en ze het niet kunnen financieren, gaan ze dus failliet.”

Het wordt hoog tijd dat de branche zelf en alle andere betrokkenen, van verzekeraars tot de brandweer, maatregelen neemt om dieren beter te beschermen en vluchtwegen te bieden in geval van brand. En van de politiek mag worden verwacht dat dit wordt afgedwongen. Gebeurt dit niet, dan moeten we constateren dat stalbranden een hardnekkig probleem blijven. Onnodig.

Rouwadvertentie

We proberen op meerdere manieren druk te zetten op de politiek door aandacht te genereren voor dit hardnekkige probleem. Onder andere door het plaatsen van rouwadvertenties, zoals vorig jaar gelukt is in het AD. Naar aanleiding van die rouwadvertentie zijn we op 30 oktober te zien geweest in het televisieprogramma Hallo Nederland. Het is een goede reportage geworden.  Bekijk de beelden hier terug.

rouwadvertentie
kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over