Waar is het koetje achter je toetje?

Stikstofprobleem: waarom wij het Groenboerenplan steunen

Nieuws

Sla een krant open, of zet een tv aan, en het gaat erover: de stikstofdiscussie en boerenprotesten. De overheid wil de stikstofuitstoot flink terugdringen. Het resultaat: boerenprotesten. Maar, te midden van al dit tumult, presenteerde een groep boeren onlangs een mooi initiatief: het Groenboerenplan. Dit wijst de weg naar een omslag van het landbouw- en voedselsysteem, met volle aandacht voor dier, mens en natuur. Iets dat wij vanuit dierenwelzijnsperspectief natuurlijk toejuichen.

Intensieve veehouderijen stoten veel stikstof uit, dus nieuwe stikstofmaatregelen van de overheid zouden een groot effect hebben op boeren. En dat leidt tot grootschalige boerenprotesten. Maar waar de boeren het centrale punt van de discussie lijken te zijn, zou de focus eigenlijk veel meer op de dieren moeten liggen. 

In Nederland worden meer dan een half miljard dieren gehouden voor vlees, eieren en zuivel. Al die dieren poepen en plassen, wat uiteindelijk resulteert in ammoniak. Ammoniak en stikstofoxiden zijn eigenlijk waar het stikstofprobleem echt om gaat: dit zijn verbindingen met stikstof die schadelijk kunnen zijn voor de natuur en onze gezondheid. 

Het merendeel van de ammoniakuitstoot ontstaat in stallen, of bij het uitrijden van mest op het land. Naar schatting veroorzaken Nederlandse boeren rond de 60% van de Nederlandse stikstofuitstoot. Maar waar de discussie nu vooral gaat om de stikstof (en ammoniak), en het bestaansrecht van boeren, blijven de dieren het onderbelichte onderwerp van gesprek.

Dieren centraal stellen

Als we de dieren en hun welzijn meer centraal zouden stellen, zou dat enorm schelen. Minder dieren houden, betekent meer ruimte voor de dieren die nog wel worden gehouden, meer aandacht voor hun welzijn én minder ammoniakuitstoot - wat weer goed is voor onze natuur en onze wilde dieren. We zijn daarom voor een transformatie van het landbouw- en voedselsysteem. En laat dat nu ook net zijn waar een groep boeren mee komt: het Groenboerenplan. Daaraan zijn zo'n 2500 duurzame boeren verbonden, om ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Staghouwer (Landbouw) te helpen "aan een overheidsbeleid dat perspectief biedt voor alle boeren die mee willen in de landbouwtransitie". Het plan spreekt daarnaast over een meer plantaardig voedselsysteem en het houden van minder dieren.

Onze directeur Dirk-Jan Verdonk zegt hierover: 'We vinden het Groenboerenplan een mooi en positief initiatief om verandering te brengen voor dier, mens en milieu. De tien punten van het plan dragen bij aan een meer plantaardig en diervriendelijk voedselsysteem. Dat betekent voor ons: minder dieren houden, een lokale toeleveringsketen en meer ruimte en aandacht voor de dieren die nog wel worden gehouden. Ook biedt het perspectief om de biodiversiteit in Nederland én daarbuiten te gaan herstellen en voedselzekerheid in de wereld te vergroten.'

We begrijpen dat boeren gevangen zitten in een systeem. Zo kan het lastig zijn een lening te krijgen van een financiële instelling als een boer wil verduurzamen. Ook vinden we dat er een 'eerlijke vleesprijs' moet komen: zo wordt het vlees iets duurder en gaat de opbrengst regelrecht naar de boer, zodat ze worden geholpen te verduurzamen en diervriendelijker te worden. 

We hopen dat ministers Staghouwer en Van der Wal het plan ter harte nemen en dit als voorbeeld zien van hoe het ook kan.

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over