biggetje

Tips om diervriendelijk te stemmen

Nieuws

Sta jij ook al te trappelen om 22 november naar de stembus te gaan? Zo niet, dan zou je dat zeker moeten doen! Want op die dag bepalen we samen hoe we komende jaren met dieren omgaan in onze samenleving. 3 tips om je te helpen bij jouw diervriendelijke stem.

1. Op deze punten wil je letten

Partijen hebben natuurlijk een hele reeks aan standpunten. Maar wil je jouw stem voor de dieren goed inzetten, dan is het belangrijk dat een partij zich hard maakt voor de volgende punten:  
 

 •  Het afschaffen van de vee-industrie.
 • Vergroening van de financiële sector; er komt een verbod op het financieel investeren van activiteiten door bedrijven die dierenleed veroorzaken.
 • De verankering van rechten voor de natuur en dieren in de Grondwet.
 • Het belonen van boeren die zich inzetten voor dierenwelzijn door de overheid.
 • Het dierwaardig maken van de gehele veehouderij. Dat betekent dat alle dieren elke dag naar buiten mogen en ze natuurlijk gedrag kunnen tonen. 
 • Werken aan aan een nieuwe balans in ons dieet waarbij we in 2030 nog maar 40% dierlijk eten, en 60% plantaardig (nu 60/40).
 • Het realiseren van een verbod op vermaak met dieren, zoals dolfinaria, tentoonstellingen en beurzen..
 • Het drastisch inkrimpen van de veestapel.
 • Betere handhaving op de wettelijke bescherming van dieren. Er moet geïnvesteerd worden in handhavende instanties zoals de NVWA.
 • Het afbouwen van subsidies voor dierlijke producten.
 • Een verbod op kooihuisvesting.
 • Het afschaffen van fysieke ingrepen zoals het afbranden van varkensstaartjes.

2. Zo kom je erachter welke partij bij je past 

Je weet welke punten belangrijk voor je zijn, maar welke partij vertegenwoordigt jouw idealen nu het beste? Je kunt natuurlijk de verkiezingsprogramma's bekijken, maar veel leuker is het Dierendebat. Een uniek debat tussen kandidaat-Kamerleden met in de hoofdrol… dieren! Debatleider Frits Wester legt vragen en stellingen voor over, onder meer, een ‘dierwaardige veehouderij, de omgang met dieren tijdens een ramp en de invloed van de wolf op schapen en kleinvee.  

Het debat werd begin november georganiseerd door de Dierencoalitie (waar wij lid van zijn), de Dierenbescherming en het Centre for Sustainable Animal Stewardship. Een aanrader om te bekijken. 

3. Standpunten van partijen

Ga naar de Dierenkieswijzer. Hier kun je zien hoe de partijen over bepaalde onderwerpen denken rondom een dierwaardige veehouderij, maar óók hoe hun kiezers daarover denken, op basis van opinieonderzoek door Kieskompas. 

We lichten er een aantal belangrijke uit: 

 • Er moet een einde komen aan lichamelijke ingrepen om dieren aan te passen aan de veehouderij, zoals het afbranden van staarten bij biggetjes 
  Voor: ChristenUnie, D66, JA21, PVV, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Volt, VVD 
  Tegen: BBB, CDA, Forum voor Democratie, Nieuw Sociaal Contract, SGP 
   
 • Dieren in de veehouderij mogen niet in kooien worden gehouden 
  Voor: ChristenUnie, D66, PVV, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Volt 
  Tegen: CDA, Forum voor Democratie, JA21, SGP 
  Neutraal: BBB, VVD 
  Onduidelijk: Nieuw Sociaal Contract 
   
 • Er komt een verbod op megastallen 
  Voor: ChristenUnie, D66, PVV, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Volt 
  Tegen: BBB, CDA, Forum voor Democratie, SGP 
  Neutraal: JA21, Nieuw Sociaal Contract, VVD 
kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over