varken, dieren in de veehouderij, bio-industrie

Verzekeraars denken ook aan dieren

Nieuws

Vandaag heeft de verzekeringssector een overeenkomst ondertekend voor internationaal verantwoord ondernemen. Zo’n IMVO-convenant kan onder meer dierenleed, milieuschade en mensenrechtenschendingen voorkomen.

Naast de verzekeringssector zetten ook de overheid, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties – zoals World Animal Protection – hun handtekening onder het convenant. Dat is belangrijk, want dieren en verzekeringen hebben meer met elkaar te maken dan je in eerste instantie wellicht zou denken.

Invloed 

De Nederlandse verzekeringssector belegt momenteel 500 miljard euro in bedrijven en overheden. Dat doen verzekeraars onder meer met geld van consumenten die een verzekering bij hen afsluiten. Met die beleggingen kunnen verzekeraars invloed uitoefenen op het beleid en de praktijkuitvoering van die bedrijven en overheden. Zo kan een verzekeraar een bedrijf ertoe zetten om dierenwelzijn tot prioriteit te maken of weigeren om geld te beleggen in een bedrijf dat er dieronvriendelijke praktijk op nahoudt.

41403409340_2500798aa3_k

De verzekeringssector, de vakbeweging, de overheid en maatschappelijke organisaties - zoals World Animal Protection - zetten hun handtekening onder dit IMVO-convenant.

Met dit convenant komt een samenwerking tot stand om mensenrechtenschendingen, schade aan milieu en het klimaat en dierenleed te voorkomen. Van verzekeraars wordt verwacht dat zij een goede inschatting maken van de risico's en waar nodig hun beleid en beleggingspraktijk hierop aanpassen. Andere organisaties die het convenant hebben ondertekend, zijn Amnesty International Nederland, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, PAX en Save the Children.Dierenwelzijn prioriteit

Pascal de Smit, directeur World Animal Protection Nederland is er trots op dat dierenwelzijn een belangrijk onderdeel is in dit convenant. 'Financiële instellingen lopen het risico dat ze indirect bijdragen aan slechte dierenwelzijnsomstandigheden. Het is daarom een belangrijke stap dat de verzekeraars expliciet aandacht aan dierenwelzijn gaan besteden. We hopen dat er de komende jaren mooie resultaten worden geboekt, waarbij dierenwelzijn internationaal wordt verbeterd. Het is mooi dat we dit gezamelijk kunnen doen met dit convenant, want dieren beschermen is iets dat we samen moeten doen.'

41406051480_1e49f6558a_b

Pascal de Smit, directeur van World Animal Protection Nederland, ondertekent het convenant.

Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars: ‘Verzekeraars willen hun inkomsten uit premies van consumenten verantwoord investeren. Dat ‘verantwoord’ zien we drieledig: een investering moet passend zijn in een gekozen risicoprofiel, rendement opleveren én bijdragen aan een duurzame wereld. Met dit convenant sluit de verzekeringssector een ambitieuze overeenkomst. En dat gaat dus ook over de grenzen heen, wat de IMVO-convenanten zo waardevol maakt. Want of het nu gaat om klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsomstandigheden of sociaal onrecht, wij willen binnen de mogelijkheden die we hebben onze verantwoordelijkheid nemen.’

Wil je zien hoe jouw verzekeraar het doet op het gebied van dierenwelzijn?

Kijk op eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over