Varkentje

Verzekeraars willen thema dierenwelzijn oppakken

Nieuws

De Nederlandse verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties (vakbond en NGO’s) zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

De partijen beogen om binnen een ambitieuze en realistische termijn te komen tot afspraken over de rol die verzekeraars kunnen spelen bij het adresseren van specifieke risico’s op het gebied van onder meer mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, klimaat en dierenwelzijn, gerelateerd aan de beleggingen van de Nederlandse verzekeringssector. Daarnaast is het proces er op gericht om daar waar bedrijven problemen niet individueel geheel kunnen oplossen, gezamenlijke tot oplossingen te komen. Deze gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om structurele veranderingen te realiseren.

Deelnemers

Aan tafel zitten het Verbond van Verzekeraars – ondersteund door haar leden, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën, FNV, Oxfam Novib, Amnesty International, PAX, Natuur & Milieu, Save the Children en World Animal Protection Nederland. Vanwege haar ervaring met vergelijkbare trajecten (zoals het Energieakkoord en de IMVO convenanten in de kleding- en textielsector en de bancaire sector), is de SER (Sociaal-Economische Raad) gevraagd het proces te faciliteren.

Pascal de Smit, directeur World Animal Protection Nederland is positief over het initiatief: ‘Het zou prachtig zijn als we met elkaar tot concrete afspraken kunnen komen die negatieve gevolgen voor dierenwelzijn verminderen en positieve gevolgen stimuleren. Bemoedigend te merken dat de verzekeraars het thema dierenwelzijn willen oppakken. Ze kunnen daarmee het goede voorbeeld geven.’

Uitgangspunt

De afspraken die partijen de komende maanden met elkaar maken en de resultaten die zij willen bereiken, zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-beginselen inzake mensenrechten en bedrijfsleven. 

Daarnaast zullen ook het SER-advies IMVO-convenanten, uitspraken van de Nederlandse regering en het parlement hierover, de sector risico analyse van KPMG, de Sustainable Development Goals en mogelijk sector- en/of themaspecifieke richtlijnen meegenomen worden in dit proces.

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over