veehouderij, varkens

Zorgen zorgverzekeraars ook voor dieren?

Nieuws

Voor het eerst zijn drie grote zorgverzekeraars beoordeeld in de Eerlijke Verzekeringswijzer, waar World Animal Protection onderdeel van is. Op het vlak van dierenwelzijn moet nog veel gebeuren: geen van de zorgverzekeraars heeft momenteel een dierenwelzijnsbeleid voor hun beleggingen.

Het is najaar, en dus is het weer tijd om te kijken of je nog tevreden bent over je zorgverzekeraar. De eerste vraag daarbij is altijd: zijn de premies weer gestegen? Maar er is ook een tweede vraag mogelijk: belegt mijn zorgverzekeraar eigenlijk wel diervriendelijk?

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt jaarlijks het beleggingsbeleid van grote verzekeraars in Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s – waaronder dierenwelzijn. Afgelopen vijf jaar richtte de Eerlijke Verzekeringswijzer daarbij op de concerns van de tien grootste levensverzekeraars, maar nu is voor het eerst het beleggingsbeleid van de drie zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ onder de loep genomen.

Dierenwelzijn en andere thema’s

Uit de beoordeling blijkt dat de scores van de drie zorgverzekeraars op dierenwelzijn erg laag zijn. CZ, Menzis en VGZ scoren allemaal het rapportcijfer 1, want geen van hen heeft een dierenwelzijnsbeleid. Maar ook op andere thema’s zijn de scores momenteel ver onder de maat. Zo scoren ze alle drie van de 21 thema’s ten minste 15 keer het rapportcijfer 1. Alleen voor de thema’s arbeidsrechten, mensenrechten en gezondheid zijn de scores iets beter – maar nog steeds onvoldoende. Uitzondering is het bonusbeleid. Alle drie scoren ze hier een 10, wat valt te verklaren door het feit dat overheidsregulering voor zorgverzekeraars het vaste salaris maximeert en bonussen verbiedt.arctic_fox_in_cage_wspa

Ook bont is een van de thema's waarop verzekeraars worden beoordeeld. Zo worden poolvossen gehouden voor hun bont. 

Dialoog en druk

'We kijken er eerlijk gezegd niet erg van op dat het maatschappelijk beleid van de zorgverzekeraars nog onderontwikkeld is', reageert projectleider Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. 'Toen we vijf jaar geleden voor de eerste keer het duurzaamheidsbeleid van de levensverzekeraars beoordeelden, was dat over de hele linie ook niet best. Door intensief de dialoog aan te gaan met deze verzekeraars en daarnaast ook wat druk uit te oefenen, hebben deze verzekeraars inmiddels veel verbeteringen doorgevoerd in hun beleggingskeuzes. We rekenen er op dat ook de zorgverzekeraars in de komende jaren echt werk van hun beleid gaan maken.'

Wat kun jij doen?

Verzekeraars beleggen jouw premie in allerlei bedrijven. Mogelijk ook bedrijven die verantwoordelijk zijn voor plofkippen, legbatterijen, kooivarkens en ander dierenleed. Wil je niet dat jouw geld daarvoor gebruikt wordt? Check de Eerlijke Verzekeringswijzer en vraag jouw verzekeraar om in actie te komen.

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over