Organisatie

Samen met onze supporters en donateurs beschermen we dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. We werken aan een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat!

In juni 2014 hebben we ons naam veranderd van WSPA (World Society for the Protection of Animals) naar World Animal Protection.

World Animal Protection Nederland is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) en een 'CBF Erkend Goed Doel'.

We zijn al meer dan 35 jaar wereldwijd actief om dieren te beschermen.

Wij maken een einde aan onnodig lijden van dieren. 

Het team van World Animal Protection Nederland stelt zich voor!

Lees hier over het Nederlandse en Internationale bestuur van World Animal Protection.