Papegaaien Ara's in Brazilië.

Fair finance voor een duurzame planeet

De vee-industrie veroorzaakt grote problemen voor zowel dier, klimaat, natuur en biodiversiteit. We motiveren financiële instellingen om niet langer meer te beleggen in de vee-industrie, maar in duurzame voedselproductie en -consumptie.

Klimaat, natuur en biodiversiteit

De vee-industrie is een wereldwijde bron van dierenleed, maar ook klimaat, natuur en biodiversiteit worden door dit systeem getroffen. De uitstoot door de intensieve veehouderij is een van de grootste oorzaken van klimaatverandering en voor de productie van veevoer worden immense gebieden land ontbost. Daardoor verliezen wilde dieren hun leefgebied, waardoor de biodiversiteit onder druk komt te staan. Als we ons voedselsysteem diervriendelijker en duurzamer maken, heeft dat een positieve impact op de grootste mondiale problemen van dit moment. 

Geld is hierin – zoals vaak – een bepalende factor en geldstromen spelen in onze aanpak dan ook een centrale rol. We gaan in gesprek en werken samen met financiële instellingen om hun beleid te verbeteren en investeringen aan te pakken; niet langer meer beleggen in de vee-industrie, maar investeren in duurzame voedselproductie en -consumptie. Ook gaan we direct met bedrijven, overheden en consumenten in gesprek.

Finance voor een duurzame planeet

Financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren in bedrijven in de vlees- en zuivelsector, zoals in fastfoodketens, supermarkten, slachterijen en bedrijven die soja voor veevoer produceren. Hierdoor hebben zij invloed op wat er bij die bedrijven gebeurt. Ze kunnen bijvoorbeeld in gesprek gaan met vleesproducenten of supermarktketens over hun dierenwelzijnsbeleid en eisen stellen om dit te verbeteren. Ook kunnen financiële instellingen ervoor kiezen om helemaal te stoppen met beleggingen in bedrijven die schadelijk zijn voor dieren, het klimaat en de natuur, en juist te investeren in bedrijven die aan een duurzamer voedselsysteem werken. Zoals duurzame landbouw of plantaardige eiwitten. Wij motiveren financiële instellingen om deze keuze te maken, onder andere via onderstaande programma's.

 

Hoe draagt World Animal Protection bij aan diervriendelijkere en groenere beleggingen?

 

De Eerlijke Geldwijzer

Welke banken investeren er al in een plantaardig voedselsysteem? En welk pensioenfonds scoort het beste op dierenwelzijn? Dat onderzoeken we met De Eerlijke Geldwijzer (Fair Finance Guide). De Eerlijke Geldwijzer neemt banken, verzekeraars en pensioenfondsen onder de loep en beoordeelt hun beleggingsbeleid op onder andere duurzaamheid, mensenrechten en dierenwelzijn. Zo weet je als consument precies aan wie je wel of niet je geld wilt geven, en voeren financiële instellingen verbetering door op het gebied van verantwoord ondernemen. ABN Amro, Rabobank en ING stopten bijvoorbeeld de financieren voor de bontproductie, en Rabobank moedigt haar portfolio aan geen kooien voor leghennen meer te gebruiken. Voor de Eerlijke Geldwijzer werken we samen met Oxfam Novib, Amnesty International, PAX en Milieudefensie.

FARMS

Om financiële instellingen te helpen om bedrijven te motiveren een beter dierenwelzijnsbeleid in te voeren, zijn we samen met Humane Society International en Compassion in World Farming een initiatief gestart: Farm Animal Responsible Minimum Standards (FARMS). Dit is een richtlijn voor minimale dierenwelzijnsstandaarden bij vlees- en zuivelbedrijven, waarbij er per diersoort criteria zijn opgesteld. Bedrijven die de FARMS-normen hanteren, zeggen bijvoorbeeld toe geen plofkippen meer te produceren.

Convenanten voor verantwoord beleggen

We komen regelmatig samen met financiële instellingen om zelf over hun beleid te praten. Dat doen we in de Convenanten Internationaal Verantwoord Maatschappelijk Beleggen voor de Verzekeringssector en Pensioenfondsen. Samen met verzekeraars, pensioenfondsen, de overheid, vakbonden en andere ngo’s werken we samen om verantwoord te investeren. De convenanten hebben een looptijd van een aantal jaar. Het Pensioenconvenant is inmiddels bijvoorbeeld afgelopen. Mogelijkheden voor een vervolg op de samenwerking worden verkend.

De gesprekken gaan over dierenwelzijn in de vlees- en zuivelindustrie, maar ook over klimaat, natuur en biodiversiteit. Belangrijke onderwerpen voor een duurzame wereld.

Ontbossing in Brazilië.

Noelly Castro/World Animal Protection

Samen werken aan de voedseltransitie

We werken graag samen met verschillende soorten partners aan een duurzamere wereld. Alleen samen kunnen we de groei van de intensieve veehouderij stoppen en het voedselsysteem transformeren. En gaan we voor beter dierenwelzijn, minder klimaatverandering, en meer natuur en biodiversiteit!

Benieuwd naar de mogelijkheden om samen te werken? Neem dan contact op met:
Moniek Poerstamper, relatiemanager vermogensfondsen en bedrijven - moniekpoerstamper@worldanimalprotection.nl 
Julia Bakker, campagnemanager veehouderij - juliabakker@worldanimalprotection.nl

Lees hieronder meer over ons werk voor een transformatie naar een duurzamer voedselsysteem:

Een duurzaam voedselsysteem voor dier, klimaat en natuur