Uitje naar een biologische boerderij

Kijkje achter de schermen: hoe we samenwerken voor dierenwelzijn

Nieuws

Als supporter zie je veel van wat wij doen voor een diervriendelijkere wereld: we voeren campagnes, spreken bedrijven aan of stellen petities op. Maar je ziet niet alles: ook achter de schermen werken we hard aan ons doel. Zo slaan we de handen ineen met financiële instellingen om de vee-industrie diervriendelijker te maken. Hoe we dat doen? Met een uitje naar een biologische boerderij.

Je zou het misschien niet verwachten, maar financiële instellingen hebben veel invloed op het welzijn van dieren in de vee-industrie. Via hun investeringen in veebedrijven kunnen ze betere dierenwelzijnsstandaarden afdwingen.

Daarom werken we er hard aan om financiële instellingen hier bewust van te maken. Door campagnes te voeren bijvoorbeeld, maar ook door samen te werken met pensioenfondsen en verzekeraars in convenanten. Wat dat precies inhoudt en hoe we samen op een biologische boerderij belandden? Een kijkje in ons werk achter de schermen.

Wat zijn convenanten?

De Convenanten Internationaal Verantwoord Maatschappelijk Beleggen voor de Verzekeringssector en de Pensioenfondsen zijn samenwerkingen tussen verzekeraars, pensioenfondsen, de overheid, vakbonden en ngo’s. Deze samenwerking is heel handig, want zo krijgen we meer inzicht in de effecten van investeringen in mensenrechtenschendingen en milieuschade, en kunnen we stappen zetten om dit te voorkomen. . Wij nemen deel aan deze convenanten om verzekeraars en pensioenfondsen te wijzen op de dierenwelzijnsmisstanden in de vlees- en zuivelindustrie.

De inzichten die financiële instellingen in de convenanten met elkaar opdoen, nemen ze mee in gesprekken met de veebedrijven waarin zij investeren. Zo hopen we samen deze bedrijven te stimuleren om meer werk te maken van een duurzame, diervriendelijkere productieketen.

Uitje naar een biologische boerderij

Samenwerken voor een beter leven voor dieren in de vee-industrie. Credit: Ivar Pel.

Eén van de thema’s waar de convenanten zich op richten is biodiversiteit. Hoe kunnen we ontbossing, en daarmee biodiversiteitsverlies, voorkomen? Dit linkt direct aan de intensieve veehouderij in Europa. In Brazilië moeten grote delen van het regenwoud (en daarmee leefgebied van wilde dieren) wijken voor sojaplantages voor veevoer, dat uiteindelijk hier in Europa terechtkomt. Hoe zorgen we dat de vraag naar soja minder wordt, en de intensieve veehouderij duurzamer en diervriendelijker? Dit zijn belangrijke gesprekken voor het welzijn van zowel wilde dieren als dieren in de veehouderij.

Eropuit met World Animal Protection

Waar kunnen de deelnemers van de convenanten nu beter inspiratie opdoen dan in het veld? Daarom organiseerde onze programmamanager Nienke van der Veen een Fieldtrip Biodiversiteit naar de biologische boerderij Veld en Beek.

Uitje naar een biologische boerderij

Biologische boerderij Veld en Beek. Credit: Ivar Pel.

Nienke: ‘Als we willen dat bedrijven hun aanpak veranderen, moeten we ze veel vragen stellen. Hoe gaan ze hun zuivel- en vleesproductie duurzamer en diervriendelijker maken? En welke rol kunnen ze spelen in de productie van plantaardige alternatieven voor zuivel en vlees, zodat er minder dierlijke eiwitten nodig zijn? Natuurlijk kunnen we veel webinars organiseren of nog een keer de discussie met elkaar aangaan, maar we kunnen ook op bezoek gaan bij een boer om eens met eigen ogen te zien hoe het werkt in de praktijk!’

Tijdens de fieldtrip spraken de deelnemers over de verduurzaming van de veehouderij en de voedseltransitie. Met als kernvraag: hoe kunnen we het voedselsysteem veranderen, zodat er minder vraag naar soja is? Verschillende experts, zoals boer Jan van boerderij Veld en Beek en vertegenwoordigers van Kipster en de Wageningen Universiteit deelden hun kennis hierover en vertelden hoe het anders kan.

Een impactvolle dag

De fieldtrip was erg inspirerend, blijkt uit de reacties aan het eind van de dag. Zo vertelt een deelnemer: ‘Het verhaal van vandaag is mooi. En helder. We moeten ons concentreren op verandering van de hele voedselketen. Bedrijven in deze keten moeten in die verandering mee, maar ook wij, financiële instellingen, kunnen onze invloed laten gelden.’ Nienke: ‘Ik ben zeer tevreden! Laten we hopen dat deze dag de deelnemers zodanig aan het denken heeft gezet dat zij in de gesprekken met de bedrijven waarin ze investeren concrete eisen gaan stellen aan de verduurzaming van de veehouderij.’

Uitje naar een biologische boerderij

De deelnemers aan de fieldtrip worden rondgeleid door boer Jan. Credit: Ivar Pel.

Zo werken wij ook achter de schermen stukje bij beetje aan een toekomstbestendige en diervriendelijke voedselketen. Meer weten over ons werk voor dieren in de veehouderij en voedselsystemen? Lees het via:

Ons werk voor dieren in de veehouderij

'Natuurlijk kunnen we een webinar organiseren, maar we kunnen ook op bezoek gaan bij een boer om eens met eigen ogen te zien hoe het werkt in de praktijk!'

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over