Dieren in de veehouderij

We komen wereldwijd op voor het welzijn van miljarden dieren in de veehouderij. Kippen, varkens en koeien zijn levende wezens met gevoel die een goed leven verdienen!

Moedervarkens die zich niet kunnen omdraaien in hun kraamkooi. Legkippen die slechts een A4’tje aan ruimte hebben. En melkkoeien die lijden aan pijnlijke poot- en uieraandoeningen. Dat terwijl al deze dieren voelende wezens zijn en emoties kunnen ervaren. Wij komen voor ze op en geven ze een stem.

Het leed van dieren in de intensieve veehouderij

Overal ter wereld zitten dieren in de vee-industrie, zoals vleeskippen, met grote aantallen opeengepakt. Ze leven vaak zonder daglicht en in de ammoniakstank. De harde ondergrond zorgt voor pijnlijke pootjes en zweren. Het gebrek aan ruimte en een kale, prikkelarme omgeving beperken de dieren ernstig in hun natuurlijke gedrag. Frustratie, stress en verveling liggen op de loer. Bovendien zijn de dieren zo doorgefokt dat ze een groot risico lopen op allerlei gezondheidsproblemen. Het aantal dieren dat jaarlijks te maken heeft met deze omstandigheden is astronomisch: het gaat om meer dan zeventig miljard dieren. En dat aantal loopt nog steeds op.

In de wereldwijde industriële veehouderij worden deze dieren gedood of misbruikt voor vlees, melk en eieren. Dit gebeurt na een onnodig kort leven van de dieren, onder de eerdergenoemde erbarmelijke omstandigheden. De dieren worden soms als product gezien in plaats van als levende wezens met gevoel. Hoeveel kilo vlees levert dit varken op? Hoeveel eieren legt deze kip? Dat het hier om voelende wezens gaat, die lijden onder de sombere omstandigheden waaronder ze zijn opgesloten, raakt daarbij op de achtergrond. Hun hele leven staat in teken van wat deze dieren uiteindelijk opleveren – een product. En zo lijden de dieren in de intensieve veehouderij dagelijks.

Wat doen wij?

World Animal Protection voert campagne om te zorgen voor hogere dierenwelzijnsstandaarden. Het welzijn van dieren in de veehouderij is onlosmakelijk verbonden met ons klimaat en onze gezondheid. De enorme aantallen dieren in de vee-industrie stoten veel CO2 uit. We helpen consumenten, financiële instellingen en overheden om het welzijn van dieren in de veehouderij te verbeteren en motiveren het gebruik van plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel. Lees hieronder meer over ons werk.