Dieren in de veehouderij

We komen op voor het welzijn van miljarden dieren in de veehouderij. Kippen, varkens en koeien zijn levende wezens met gevoel die een goed leven verdienen!

Het welzijn van dieren in de veehouderij is onlosmakelijk verbonden met ons klimaat en ons eigen welzijn. We helpen consumenten, boeren bedrijven en overheden om het welzijn van dieren in de veehouderij te verbeteren en motiveren het gebruik van plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel.