A chicken in an indoor farm

Onderzoek: naast rundvlees ook kippen- en varkensvlees boosdoeners voor klimaat

Nieuws

De wereldwijde vleesconsumptie veroorzaakt dierenleed op gigantische schaal. Maar ook het klimaat lijdt onder ons voedingspatroon. Wij onderzochten hoe het zit met de klimaatimpact van kippen- en varkensvlees, en of hogere dierenwelzijnsstandaarden een negatieve impact hebben. Wat blijkt: voor zowel dier als klimaat moeten we kiezen voor minder en beter vlees.

Koeien hebben vanwege hun methaanuitstoot inmiddels een aardige reputatie opgebouwd als klimaatvervuiler, maar ook de impact van kippen- en varkensvlees is groot. Wij onderzochten samen met onderzoeksbureau Blonk wat die uitstoot precies was, en keken daarvoor naar vier van de grootste landbouwlanden: Brazilië, China, de Verenigde Staten en Nederland. De onderzoekers keken naar energieverbruik en uitstoot van veefabrieken, én de toeleveringsketen, zoals veevoer (en de productie ervan), transport en het gebruik van pesticiden. Wat blijkt? De uitstoot van kippen- en varkensvlees in deze vier landen alleen al staat gelijk aan de uitstoot van ruim honderd miljoen auto’s!

mother pig with her baby pig

Het grootste deel van deze uitstoot wordt veroorzaakt door de verbouwing van soja voor veevoer. Daar wordt vaak geen rekening mee gehouden als we kijken naar klimaatimpact van de industriële veehouderij. Nemen we daar ook nog de ontbossing in mee – om land vrij te maken voor veevoerproductie – verdubbelt de klimaatimpact van deze industrie zelfs.

Hogere dierenwelzijnsstandaarden

Het zijn verdrietige cijfers. Dieren verdienen een goed leven – en dat kan. Vaak wordt er gedacht dat beter dierenwelzijn en minder klimaatimpact niet samengaan in de veehouderij, maar uit dit onderzoek blijkt dat hogere dierenwelzijnsstandaarden nauwelijks invloed hebben op de klimaatimpact van kippen- en varkensvlees. De onderzoekers berekenden dat als de consumptie van kippen- en varkensvlees in 2040 met 50% afneemt, en 50% van de veefabrieken hogere dierenwelzijnsstandaarden hanteert, de jaarlijkse klimaatimpact van kippen- en varkensvlees wordt gehalveerd! Voor alle landen samen is dat vergelijkbaar met het effect van 45 miljoen minder auto’s op de weg. Alle reden dus om de dieren een beter leven te geven.  

Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection Nederland, zegt daarover: ‘Wanneer men denkt aan het tegengaan van klimaatverandering gaat het vrijwel altijd over fossiele energie. Een verborgen boosdoener blijft echter vaak onderbelicht: de industriële veehouderij. Door ons voedingspatroon ondergaan kippen, varkens en koeien een leven vol pijn en stress, terwijl we tegelijkertijd ons klimaat en de natuur vernietigen. Het is een onhoudbare situatie. Met een afname in onze vlees- en zuivelconsumptie gepaard met hogere dierenwelzijnsnorme,n kunnen we veel leed voorkomen. Zowel voor dier, mens als planeet.’

mother pig with her baby pig

Stop het financieren van dierenleed

Het leed in de industriële veehouderij is enorm. Denk aan koeien nooit daglicht zien, varkens die in kooien zonder enige bewegingsruimte zitten en plofkippen die in een maand tijd van kuiken tot kip worden gemest. Dat is niet alleen de schuld van internationale vleesbedrijven: financiële instellingen hebben een grote rol in dit systeem. Zij financieren immers veefabrieken, sojahandelaars en fastfoodketens.

Het Nederlandse pensioenfonds ABP investeert jaarlijks miljarden in de wereldwijde vee-industrie, waardoor ze niet alleen bijdragen aan grootschalig dierenleed, maar ook klimaatverandering en natuurvernietiging. Wij roepen met onze nieuwste campagne ABP op om te stoppen met het financieren van dierenleed en klimaatverandering. Financiële instellingen als ABP hebben een belangrijke rol in het beschermen van onze wereld, en moeten juist inzetten op een halvering van de wereldwijde vee-industrie per 2040, het invoeren van minimale dierenwelzijnsnormen en het aansturen op lokale voedselsystemen die wereld voor dier en mens leefbaar maken en houden.

Kom in actie

Update: Dit artikel refereerde aan een campagne gericht aan ABP, en bevatte een sms-actie. Als dierenvriend kon je pensioenfonds ABP een sms sturen, waarna zij een geluidsfragment hoorden waarin je hen opriep niet meer te investeren in de vee-industrie. Deze actie is inmiddels voorbij.

Helaas geeft ABP nog geen gehoor aan de wens van het publiek: om niet langer te investeren in dierenleed. We blijven ABP motiveren om diervriendelijker te investeren. Jij kunt daarbij helpen. Steun ons werk met een gift of bekijk hoe je zelf kunt zorgen voor een diervriendelijk pensioen.

Tips voor een diervriendelijk pensioen

 

Meer over