Superbacteriën vormen wereldwijd gevaar voor volksgezondheid

Superbacteriën vormen wereldwijd gevaar voor volksgezondheid

Nieuws

Het eten van varkensvlees uit supermarkten kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Uit ons nieuwe rapport bleek dat er in drie landen superbacteriën zaten in het varkensvlees in supermarkten; bacteriën die resistent zijn voor antibiotica.

Deze resistente bacteriën zijn een gevaar voor de volksgezondheid en voor dieren – in dit geval varkens – omdat ze niet te bestrijden zijn met antibiotica. De bacteriën komen in varkensvlees terecht doordat varkens overmatig antibiotica krijgen toegediend. Samen met universiteiten in Spanje, Brazilië, Thailand en Australië deden we onderzoek naar superbacteriën in varkensvlees dat te koop is in supermarkten. Schokkend is dat in het varkensvlees van Carrefour in Spanje, Wal-Mart in Brazilië en in Thailand, inderdaad superbacteriën zaten. In de steekproeven werden meerdere vormen van resistente bacteriën gevonden, zoals resistente E.Coli en salmonella. Alleen het vlees in Australië bevatte géén antibioticaresistente bacteriën. 

Driekwart antibiotica naar vee-industrie

Het is niet vreemd dat veel varkens kampen met superbacteriën: maar liefst driekwart van alle antibiotica ter wereld, wordt gebruikt in de vee-industrie. Het overgrote deel daarvan wordt aan varkens toegediend. Antibiotica wordt in de vee-industrie snel gebruikt als een oplossing voor zieke varkens en het zorgt ervoor dat de varkens sneller groeien.

Hoewel antibiotica gebruikt zou moeten worden om varkens gezond te houden, vormen de superbacteriën een nog groter gevaar voor hun gezondheid. Als de bacteriën resistent worden, zijn de varkens vatbaar voor verschillende ziektes en infecties waar geen medicijn voor is. De dieren kunnen ziek worden en er is dus kans dat de bacteriën in hun vlees in de supermarktschappen eindigen. 

Slechte omstandigheden

Het overmatig toedienen van antibiotica aan varkens komt met name voor in veehouderijen die een lage dierenwelzijnsstandaard hanteren. De dieren leven daar vaak onder slechte leefomstandigheden. De varkens hebben bijvoorbeeld weinig leefruimte, geen daglicht, de biggetjes worden te vroeg bij hun moeder weggehaald en krijgen onvoldoende zorg.

1016499

Risico’s volksgezondheid

Niet alleen voor de varkens heeft het overmatig gebruik van antibiotica grote gevolgen. Als de varkens naar de slacht gaan, blijven deze superbacteriën aanwezig in hun vlees. Daarnaast wordt er in de gezondheidszorg óók teveel gebruik gemaakt van antibiotica. Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de gezondheidszorg.

De bacteriën worden onderdeel van de voedselketen en kunnen zo voor ernstige gezondheidsproblemen bij mensen zorgen. Van voedselvergiftiging tot bloedvergiftiging en infecties. Nu al overlijden er jaarlijks in totaal wereldwijd 700.000 mensen door resistente bacteriën. Als er niks verandert, stijgt het sterftecijfer in 2050 naar tien miljoen slachtoffers per jaar.  

Dierenwelzijn verbeteren

Superbacteriën kunnen bestreden worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. Zweden heeft dit al bewezen: in 1986 begon het land met het verbeteren van de leefomstandigheden, wat resulteerde in 65 procent minder antibioticagebruik. 

Ook supermarktketens spelen een grote rol in de vleesindustrie. Daarom roepen we alle supermarkten op om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen: verbeter wereldwijd het leven van varkens door alleen varkensvlees in te kopen van veehouderijen met een hogere dierenwelzijnsstandaard. 

Wat kun jij doen?

Ook jij kunt voor een beter leven voor varkens zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door petities te tekenen, zoals het Europese burgerinitiatief tegen het houden van dieren in kooien. Minder dieren dicht op elkaar, is niet alleen beter voor het welzijn en de gezondheid van de dieren, maar dus ook voor je eigen gezondheid.Teken het burgerinitiatiefDaarnaast kun je diervriendelijker eten door middel van de volgende tips: let bij dierlijke producten op de keurmerken, vervang zuivelproducten voor plantaardige en probeer alternatieven te vinden voor vlees en vis. Beter voor de dieren én voor jezelf!

Free range pig on a farm in Brazil
kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over