Superlijst Dierenwelzijn - varken in vee-industrie

Supermarkten doen te weinig voor diervriendelijk assortiment

Nieuws

Er liggen nog te veel dierlijke producten zonder dierenwelzijnskeurmerk in de schappen en Nederlandse supermarkten ondernemen weinig actie om dat te veranderen. Dat blijkt uit de nieuwste Superlijst Dierenwelzijn. Supermarkten sturen niet op minder vlees, zuivel en eieren en laten de keuze voor het dierenwelzijn in plaats daarvan bij de consument.

De Superlijst Dierenwelzijn is een onderzoeksrapport dat wij samen met onderzoeksstichting Questionmark hebben opgesteld. We onderzochten in hoeverre supermarkten een voedingspatroon stimuleren dat bijdraagt aan meer dierenwelzijn. Helaas blijkt dat de meeste supermarkten nog veel meer actie zouden kunnen ondernemen voor een diervriendelijk assortiment, hoewel de supermarkten vrijwel allemaal inzien dat de vraag groeit. 

Supermarkten hebben een verantwoordelijkheid

Vaak is er wel een voornemen om het aanbod van alternatieven het komende jaar te vergroten, maar zijn er geen doelstellingen om vleesvermindering te stimuleren. En bij alle supermarkten – met uitzondering van Ekoplaza – liggen er dierlijke producten in de schappen zonder Beter Leven-keurmerk; producten die niet op een diervriendelijke manier zijn geproduceerd. Teleurstellend, want minder vlees eten betekent niet alleen dat er minder dieren lijden in de vee-industrie. ‘Het betekent ook minder uitstoot van broeikasgassen, minder ontbossing voor de productie van veevoer en minder vervuiling door mestoverschotten,’ zegt onze directeur Dirk-Jan Verdonk. ‘Ook voor wilde dieren is het dus van belang over te schakelen op plantaardige alternatieven: de wereldwijde vee-industrie tast op grote schaal hun leefgebieden aan.’

vlees supermarkt

Veel supermarkten hebben wel het voornemen om het aanbod van vleesalternatieven het komende jaar te vergroten

Charlotte Linnebank, de directeur van Questionmark, geeft aan dat supermarkten juist een positie hebben om de verantwoordelijkheid te nemen voor de fatsoenlijke behandeling van dieren. ‘Zij kunnen ervoor kiezen alléén nog dierlijke producten met een dierenwelzijnskeurmerk te verkopen. We zien enkele ketens hierin al kleine stappen nemen. Ik hoop dat deze Superlijst ze aanmoedigt om snel hun hele assortiment diervriendelijker te maken.’

Ekoplaza

Gelukkig is er een uitzondering op de regel: uit het onderzoek blijkt dat supermarkt Ekoplaza wél actie onderneemt voor een diervriendelijk assortiment. In die winkel vinden klanten alleen dierlijke producten met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk. Bovendien neemt de supermarkt stappen op het gebied van vissenwelzijn – iets wat we in het onderzoek verder nauwelijks zijn tegenkomen. 

 

Zo zetten wij ons in voor dieren in de veehouderij
 

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over