Broiler chicken

Dierenleed en de financiële sector

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben meer met dierenleed te maken dan je zou denken. Grote kans dat met jouw geld plofkippen worden gefokt, varkens in kooien opgesloten of regenwoud verdwijnt voor veevoer- of rundvleesproductie. Dat moet anders! In plaats van onderdeel van het probleem, kunnen financiële instellingen onderdeel van de oplossing worden.

Koe in de veeindustrie

Hoe zit het precies?

Je hebt een spaarrekening bij de bank, betaalt premie voor je verzekeringen en voor je pensioen. Om hier rendement op te behalen, investeert jouw bank, verzekeraar of pensioenfonds met je geld. De instellingen doen dat in allerlei bedrijven, zo lang dit maar rendement oplevert. Ook in bedrijven die verbonden zijn aan de vee-industrie. Zo investeren ze hun geld in fastfoodketens, supermarktketens, slachterijen en bedrijven die soja voor veevoer produceren.

Het product van deze industrie zijn dieren. Varkens, kippen, koeien... Ze worden opeen gepropt in stallen of leven juist helemaal alleen en afgezonderd in een kooi. In plaats van gras of stro onder hun poten te voelen, staan ze op kale betonnen roosters, nat en plakkerig strooisel of draadgazen spijlen.

De dieren zien amper daglicht, hebben stress, weinig ruimte en komen al helemaal nooit buiten.
Bij biggetjes worden de krulstaartjes afgeknipt of weggebrand. Kuikentjes komen uit hun ei in een onnatuurlijke broeikast en zullen hun moeder nooit zien. Moedervarkens liggen een groot deel van hun leven in een hok waarin ze amper kunnen bewegen en worden aan de lopende band geïnsemineerd. Terwijl haar jongen worden weggehaald en worden opgefokt voor de slacht, wordt zij alweer zwanger gemaakt.

Varkentje achter tralie in veeindustrie

Vee en onze planeet

Dierenleed is niet het enige probleem van de intensieve vee-industrie. De sector heeft ook een grote impact op andere wereldwijde thema’s. Zo is de vee-industrie onlosmakelijk verbonden met ontbossing. Grote delen van de wereld worden ontbost (hout gekapt) zodat er sojaplantages aangelegd kunnen worden. Die soja is bestemd voor veevoer voor de dieren in de vee-industrie. Door de ontbossing verliezen wilde dieren aan leefgebied en heeft dat dus een negatieve impact op onze biodiversiteit. Bedreigde diersoorten worden hierdoor nog ernstiger bedreigd. Ook stoten de enorme aantallen dieren in de vee-industrie veel CO² uit, wat slecht is voor het klimaat.

foto van dode bij

De vee-industrie vormt ook een broeinest voor virussen en bacteriën. Om het ontstaan van ziektes tegen te gaan wordt veel antibiotica gebruikt. Dit vergroot het risico op het ontstaan van multiresistente bacteriën, waardoor mensen kunnen overlijden aan infecties die niet meer goed te behandelen zijn. Ook is de vee-industrie een bron van ziektes die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Denk aan de Mexicaanse varkensgriep en Q-koorts. Hiermee vormt de vee-industrie een gevaar voor onze volksgezondheid.

En dat is nog niet alles. In Brazilië worden mensen beroofd van hun land voor rundvlees- en veevoerproductie. Komen ze daartegen in verzet, dan kan dat zelfs leiden tot moord. In slachthuizen werken mensen vaak tegen lage lonen en onder zware omstandigheden. Niet alleen aan de andere kant van de wereld, maar ook hier, in Nederland.

Wat kunnen banken, verzekeraars en pensioenfondsen doen?

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen hun geld – jouw geld – ook inzetten om te komen tot een diervriendelijk, duurzaam voedselsysteem. Ze kunnen in gesprek gaan met bedrijven en hen te stimuleren hogere dierenwelzijnsnormen in te voeren en over te schakelen op meer plantaardig. Ze kunnen dierenwelzijnsresoluties indienen bij aandeelhoudersvergaderingen en daar steun voor vragen. Ze kunnen stoppen met investeren in bedrijven die niet (genoeg) willen veranderen. En ze kunnen investeren in bedrijven die nieuwe, diervriendelijke en duurzame alternatieven ontwikkelen en hen helpen de markt te veroveren. Maar banken, verzekeraars en pensioenfondsen doen dat allemaal niet uit zichzelf. Ze hebben aanmoediging nodig.  

Wat doen wij?

Om te zorgen dat dieren een beter leven krijgen en ons voedsel meer plantaardig en duurzaam wordt, richten we ons samen met onze supporters op:

  • overheden,
  • bedrijven,
  • de financiële sector.

We zijn actief in het grote Europese Burgerinitiatief Stop de kooien om een eind te maken aan kooihuisvesting in de Europese vee-industrie. Ook zijn we een van de oprichters van de European Alliance for Plant-based Foods om te zorgen dat regelgeving een meer plantaardig voedingspatroon stimuleert in plaats van tegenwerkt, zoals helaas nu nog vaak het geval. We steunen de True Animal Protein Price Coalition (TAPPC) die streeft naar een heffing op vlees, waar de opbrengsten gebruikt worden om het dierenwelzijn in de veehouderij te verbeteren. Via de Dierencoalitie en de Transitiecoalitie Voedsel zitten we aan tafel bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de overgang naar een meer plantaardige samenleving te versnellen. De Nationale Eiwitstrategie wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd en daar behandeld. In onze lobby laten we politieke partijen weten dat de verschuiving van consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten in deze strategie centraal moet komen te staan.

We sporen bedrijven aan om hun beleid diervriendelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken die we doen en deze vervolgens bij bedrijven onder de aandacht brengen, zoals de The Pecking Order. Met KFC behaalden we in Noordwest-Europa al goede resultaten: zij zijn actief bezig over te schakelen van plofkippen op kippen met een beter leven. Ook in Azië en Zuid-Amerika dragen we bij aan een beter leven voor miljoenen dieren door bedrijven zoals BRF en CP Group te bewegen welzijnsverbeteringen door te voeren.

We zijn lid van het Convenant Verzekeringssector en Convenant Pensioenfonds. Zo komen we aan tafel bij de overheid, verzekeraars, pensioenfondsen, vakbonden en andere ngo’s, om verzekeraars en pensioenfondsen te helpen maatschappelijk verantwoord te beleggen. Hierdoor bestaan er inmiddels richtlijnen rondom dierenwelzijn die zij in hun beleid kunnen opnemen waarmee ze beleggingen in dierenleed voorkomen. Ook doen we onderzoeken naar de investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen samen met de Eerlijke Geldwijzer. De Eerlijke Geldwijzer is een gezamenlijk initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie, Amnesty International, Pax en World Animal Protection. We zoeken samen uit of jouw geld via banken, pensioenfondsen en verzekeraars niet gaat naar bedrijven die dierenwelzijn schaden, betrokken zijn bij controversiële wapens of milieuschade aanrichten. Tot slot zijn we een van de drijvende krachten achter het internationale FARMS-initiatief, dat financiële instellingen helpt diervriendelijker te worden.

Wat kun jij doen?

Het leven verbeteren van miljarden dieren, kunnen we niet alleen. Ook is het niet in een dag geregeld, helaas. Maar, jouw hulp is van onschatbare waarde:

  • Teken onze petities voor dieren in de veehouderij. 
  • Kies voor plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel, of anders voor biologisch of met drie sterren van het Beter-Leven-keurmerk. En teken bijvoorbeeld onze ‘Diervrij’-belofte
  • Motiveer anderen om minder vlees en zuivel te eten en inspireer ze met lekkere gerechten.
  • Kijk hoe dier(on)vriendelijk jouw bank, verzekeraar en pensioenfonds is. Dat kan heel eenvoudig en snel via de Eerlijke Geldwijzer. Stuur een klacht of compliment naar de financiële instelling naar keuze, of stap over naar een diervriendelijkere bank of verzekeraar.
  • Help dieren in de vee-industrie met een gift. Met jouw hulp maken we het verschil! 

2019, rampjaar, stalbranden