Haïti: de stand van zaken na zes maanden

21/07/2010

Dankzij de gulle giften van de donateurs van WSPA heeft ons rampenteam – dat deel uitmaakt van de Animal Relief Coalition for Haiti (ARCH) – in de afgelopen zes maanden grote vooruitgang geboekt bij het verstrekken van hulp aan dieren en mensen in Haïti.

Tot op heden hebben we meer dan 25.000 zieke of gewonde dieren behandeld, slachtoffers van de verwoestende aardbeving die in het land heeft huisgehouden.Onmiddellijk na de ramp heeft ons team, in samenwerking met ambtenaren van de Haïtiaanse overheid, internationale instellingen (zoals de Verenigde Naties) en andere NGO’s, zich ingespannen om te bepalen wat in Haïti de meest urgente problemen waren met betrekking tot dieren. Daarnaast zijn we uiteraard begonnen dieren te behandelen. Ook hebben we een langetermijnplan gemaakt om Haïti in de toekomst beter te beschermen tegen rampen.

Wat WSPA bereikt heeft in Haïti

Dankzij uw steun en een overeenkomst ter waarde van 1,1 miljoen dollar met de regering van Haïti, hebben we het volgende kunnen bereiken:

 • Zorg voor zieke en gewonde dieren
  • Met een mobiele diergeneeskundige kliniek hebben we hulp verleend aan meer dan 25.000 honden, katten, geiten, runderen, paarden en andere dieren.
  • We hebben ter plaatse een diergeneeskundig team van tien personen opgeleid om dieren te behandelen en hen zorg te verlenen.
  • We hebben een nieuwe methode ontwikkeld om preciezere informatie te kunnen verzamelen – zodat we efficiënt hulp kunnen bieden.
 • Opleiding en voorlichting voor plaatselijke hulpverleners en het grote publiek
  • We hebben ‘Publigestion’ ontwikkeld, een bewustwordingscampagne om Haïtianen voor te lichten over de voorbereiding op rampen, over zorg voor huisdieren en over gezondheidsproblemen.
  • We hebben het eerste grootschalige onderzoek in Haïti naar katten en honden op touw gezet. Met behulp daarvan kunnen de uitgangswaarden worden vastgesteld waarop het onderzoek van huisdierpopulaties, de verspreiding van rabiës, de behoefte aan medische apparatuur etc. gebaseerd wordt.
 • Goede betrekkingen met de overheid
  • Met verschillende groeperingen en instellingen in Haïti hebben we een goede, vruchtbare relatie opgebouwd, zoals met het ministerie van Landbouw, het ministerie van Milieu, het ministerie van Onderwijs en met de Verenigde Naties.
  • Als enige dierenwelzijnsorganisatie verkregen we van de Haïtiaanse regering een Memorandum of Understanding (MOU), wat ons tijdens deze noodtoestand tot de belangrijkste instelling op het gebied van dierenhulp maakte buiten het ministerie van Landbouw.
 • Nieuwe materialen en apparatuur
  • We zijn begonnen met het herstel van de muur rond het nationale diergeneeskundige laboratorium en het hoofdgebouw van het lab, dat bij de aardbeving is ingestort.
  • We hebben 24 op zonne-energie draaiende koelunits aangeschaft (en staan op het punt om die te installeren) voor de opslag van vaccins.

Hartelijk dank voor uw hulp, waardoor dit alles mogelijk is geworden. Er moet nog veel werk worden verricht, maar betere voorwaarden voor dierenwelzijn, en een betere geneeskundige zorg voor de dieren in Haïti komen nu steeds dichterbij.

Als u meer wilt weten over wat WSPA doet bij rampen, ga dan naar het WSPA–blog Animals in Disaster(Engelstalig).